Porthos van Start

Porthos CCS-project gaat van start

Porthos heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen. In 2024 start in Rotterdam de bouw van het eerste grote CO2-transport en -opslagsysteem in Nederland. Naar verwachting is het Porthos-systeem in 2026 operationeel. Met de Porthos-infrastructuur is een investeringsbedrag van 1,3 miljard euro gemoeid. Nu de definitieve investeringsbeslissing is genomen, zal Porthos de definitieve opdrachten verlenen aan de aannemers die het project gaan realiseren.

Start bouw Porthos

Start bouw Porthos

Porthos is een joint venture van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Porthos levert aan een aantal bedrijven in de Rotterdamse haven transport- en opslagservices voor CO2. De bedrijven Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell gaan CO2 afvangen en aanleveren aan Porthos. Zij investeren daartoe zelf in afvanginstallaties. Porthos transporteert de CO2 vervolgens door de Rotterdamse haven naar lege gasvelden op circa 20 km uit de kust. Daar wordt de CO2 permanent opgeslagen op 3 tot 4 km onder de Noordzeebodem. Porthos gaat ongeveer 2,5 Mton per jaar opslaan gedurende 15 jaar, tot een totaal van ongeveer 37 Mton. Daarmee is Porthos uitverkocht. Het transportsysteem op land dat wordt aangelegd, biedt wel ruimte voor toekomstige CO2-opslag-projecten.

Realisatie

Voor de realisatie van het project werkt Porthos samen met TAQA Energy, de huidige operator van de P18-gasvelden, en gespecialiseerde aannemers en leveranciers als Denys N.V., Allseas, LMR Drilling GmbH, Mannesmann Grossrohr GmbH, Corinth Pipeworks, Equans, Ensco Offshore, Van der Ven en Bonatti. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de aanleg van de betreffende infrastructuur.

Project of Common Interest

CCS is een belangrijke pijler onder het klimaatbeleid van het Nederlandse kabinet. Dankzij Porthos wordt de CO2-emissie in de Rotterdamse haven met ongeveer tien procent gereduceerd. Afgelopen zomer bepaalde de Raad van State dat het Porthos-project mag doorgaan. Volgens de Raad van State leidt de aanleg niet tot significante gevolgen voor de omliggende Natura 2000-gebieden.  De Europese Unie heeft Porthos erkend als belangrijk project om klimaatdoelen te kunnen halen en heeft het als Project of Common Interest aangemerkt en hiervoor € 102 miljoen subsidie beschikbaar gesteld.

Foto: v.l.n.r. Pierre Bartholomeus, Managing Director New Energy (Gasunie), Berte Simons, Business unit director CTOS (EBN), Jeroen Steens, Director Commercial Delivery (Havenbedrijf Rotterdam).

Raad van State: Porthos-project mag doorgaan

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl