Investeringen in schone energie overstijgen investeringen in fossiele grondstoffen

Maatwerkaanpak verduurzaming industrie goed voor circa 10 megaton CO2 reductie

De Nederlandse industrie boekt aanzienlijke vooruitgang in het behalen van haar klimaatdoelen voor 2030. Inmiddels zijn er 8 intentieverklaringen getekend met AnQore, Dow Benelux, Nobian, OCI, Shell, Tata Steel Nederland, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery, om de CO2 uitstoot tegen 2030 met 10 megaton te verminderen. Dit is ongeveer  62% van de totale reductie die nodig is van de grootste uitstoters.

In haar voortgangsbrief over de maatwerkafspraken schrijft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat)  te verwachten dat met de verklaringen die ze dit jaar nog gaat tekenen het totaal uitkomt op 14,5 megaton. ‘Dat is niet alleen belangrijk voor onze klimaatdoelen, het zorgt er ook voor onze vitale industrie in Nederland te behouden,’ aldus Adriaansens.

De totale CO2-reductie van 14,5 megaton voor 2030 die nu in zicht is komt neer op ruim 90% van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. Als alle maatwerkbedrijven meedoen, worden de doelstellingen behaald. Om die grote verandering te halen zijn investeringen door bedrijven en de overheid nodig. Bedrijven en overheden moeten tijdig beslissingen kunnen nemen om de projecten op tijd te kunnen uitvoeren.

Minister Adriaansens vervolgt: ‘En daarom kunnen we nu niet stilzitten maar moeten we door met deze aanpak, ook nu het kabinet demissionair is. Zo blijven we in nieuwe technologieën investeren die bedrijven in staat stellen om op duurzame en schone wijze te produceren.’

Met de maatwerkaanpak worden de grootste industriële uitstoters in Nederland uitgedaagd plannen te maken om sneller fors minder CO2 uit te stoten en daarnaast bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving, waarbij in het bijzonder aandacht is voor stikstofreductie. Vervolgens moeten deze plannen concreet en gedetailleerd uitgewerkt worden om zo tot maatwerkafspraken te komen.

Delen:

monique@industrielinqs.nl