Luchtfoto haven Rotterdam

Haven Rotterdam waarschuwt voor stilvallen projecten energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het afgelopen jaar belangrijke voortgang geboekt in de energietransitie. Er lopen zo’n 70 projecten die in verschillende fases verkeren. Groene waterstof speelt een centrale rol in de economie en de nieuwe CO2-neutrale haven. Interim CEO Boudewijn Siemons waarschuwt dat door de val van het kabinet, de voortgang op een aantal belangrijke thema’s, zoals klimaat en stikstof lange tijd stil dreigen te vallen.

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een reeks concrete projecten over de hele keten van productie, infrastructuur, transport, import en gebruik om de klimaatdoelstellingen te realiseren.  Daarvoor moeten grote investeringen in infrastructuur langjarig mogelijk gemaakt worden. Ook heeft de Rotterdamse haven stikstofruimte en voldoende netcapaciteit nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie.

Het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet volgens Siemons. ‘Voor de grootschalige import van groene waterstof zijn dit jaar samenwerkingsovereenkomsten getekend met o.a. partijen in Brazilië, Spanje en Namibië. Voor de productie van groene waterstof worden twee conversieparken ingericht op Maasvlakte 2. Verschillende bedrijven hebben plannen om hier groene waterstoffabrieken te bouwen met een capaciteit van 200-250 MW per stuk. Shell is gestart met de bouw van de eerste waterstoffabriek. Alle kavels op het eerste conversiepark zijn inmiddels vergeven.’

Projecten

Elders op de Maasvlakte wordt nu ruimte gecreëerd voor een nieuw elektrolyse-cluster. Hier is in april 2023 een terrein van 11 ha gereserveerd voor een waterstoffabriek tot 1 GW voor de partij die de tender voor windpark IJmuiden Ver kavel Beta wint. De ambitie van het Havenbedrijf is om in 2030 2 à 2,5 GW elektrolyse te laten plaatsvinden. Het Rijk streeft naar 4 GW in heel Nederland in 2030.

Gasunie heeft in juni het investeringsbesluit genomen voor het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk van Maasvlakte 2 naar Pernis. De werkzaamheden gaan na de zomer van start. Het waterstofnetwerk verbindt vanaf 2030 de grote industriële regio’s in Nederland en omliggende landen als Duitsland en België met elkaar.

Het Nederlandse bedrijf Sif gaat zijn bestaande fabriek voor monopile funderingen op Maasvlakte 2 uitbreiden. De eerste productieactiviteiten zijn gepland voor de tweede helft van 2024. Op het gebied van walstroom zijn ook belangrijke vorderingen gemaakt in het afgelopen halfjaar. Het project voor de walstroominstallatie voor cruiseschepen is begin juni gestart en vanaf eind 2024 zullen de eerste cruiseschepen in Rotterdam aan de stekker gaan.

Porthos

Voor het CO2-transport-, en opslagproject Porthos verwacht de Raad van State na de zomer uitspraak te doen of de ecologische beoordeling voldoende aantoont dat de tijdelijke stikstofdepositie van Porthos geen significant effect heeft op beschermde natuurgebieden. De voorbereidingen zijn ondertussen doorgegaan. Zodra de vergunningen onherroepelijk zijn, neemt Porthos een definitieve investeringsbeslissing.

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl