OCI tekent intentieverklaring met overheid

OCI ondertekent intentieverklaring met overheid voor reductie uitstoot

OCI ondertekende een intentieverklaring met de overheid waarin zij drie routes voor verduurzaming aangeeft. OCI wil via de maatwerkaanpak haar CO2-uitstoot voor 2030 met minimaal 0,8 megaton tot maximaal 1,7 megaton verminderen. Het bedrijf stootte in 2020 in totaal 2,2 megaton CO2 uit. Daarnaast wil het bedrijf met deze maatwerkaanpak tot 30% minder stikstof uitstoten. Ook onderzoekt de onderneming hoe het de impact op de leefomgeving verder kan verbeteren.

Het bedrijf wil voor haar productie van ammoniak en methanol groene en circulaire waterstof toepassen in plaats van aardgas. OCI denkt hierbij aan waterstof die geproduceerd wordt door elektrolyse van water met behulp van offshore windenergie of door huishoudelijk en groen afval te vergassen. Een derde mogelijkheid is om de groene ammoniak en methanol te importeren, bijvoorbeeld uit OCI’s productiefaciliteiten in Egypte en de VS. In de volgende fase gaat de overheid samen met OCI uitwerken welke route(s) de voorkeur hebben en in aanmerking komen voor maatwerk om de CO2-reductie in Nederland te versnellen.

Deze routes moeten tevens de stikstofuitstoot met dertig procent verminderen. Daarnaast gaat OCI aanvullend onderzoek doen om te kijken hoe het mogelijk is om de uitstoot van ammoniak en zwavel tijdens het productieproces te verminderen. Ook wordt in de verdere uitwerking gestreefd om de risico’s van OCI’s activiteiten voor de veiligheid van de leefomgeving te minimaliseren.

Maatwerkaanpak

De intentieverklaring tussen de overheid en OCI is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. Met de maatwerkaanpak kunnen de grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieën vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren.

Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, het beperken van stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Eerder tekenden Dow Terneuzen en Nobian al een dergelijke overeenkomst met de overheid.

Foto: EZK

Op de foto minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), de gedeputeerden Baljeu (Zuid-Holland) en Van Gaans-Gijbels en Satijn (Limburg), CEO El-Hoshy en Executive Officer de Vries (OCI).

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl