OCI start productie AdBlue op Chemelot

OCI Global is begonnen met de productie van AdBlue op haar site op Chemelot. OCI kan op de lokatie in Geleen 300.000 ton AdBlue per jaar produceren. Het bedrijf kan de productie opvoeren als de markt daar om vraagt.

AdBlue is een mengsel van urea en demi-water, dat gebruikt wordt om bepaalde schadelijke uitlaatgassen in auto’s te neutraliseren tot stikstof en water. OCI produceert in Geleen AdBlue voor de Noord-West Europese markt, met het oog op de strenger wordende regelgeving en de daarmee samenhangende groeiende vraag. De introductie van de Euro 6 standaard zorgt ervoor dat de limiten van NOx voor dieselvoertuigen beperkt wordt tot 80mg/km. OCI denkt dat de markt voor AdBlue daarom tegen 2028 met acht procent zal groeien.

OCI produceerde op haar site op Chemelot al urea – het belangrijkste ingredient van AdBlue. Dit werd tot nu toe met name gebruikt als grondstof voor kunstmest.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl