ArcelorMittal zoekt partner voor warmtenet

Staalproducent ArcelorMittal Belgium is op zoek naar een partner voor de ontwikkeling van een warmtenet. Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend via een webinar. Het warmtenet moet de warmte van de productiesite in Gent leveren aan interne gebruikers op de staalsite zelf en aan warmtevragers in de gemeente Zelzate.

In een eerste fase onderzoeken ArcelorMittal en partners hoe ze een warmtenet richting psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate op kunnen richten. In een tweede fase wordt een uitbreiding op de site van ArcelorMittal bekeken, een verdere uitbreiding naar Zelzate en andere mogelijkheden.

‘ArcelorMittal hoort bij de top op het gebied van energie-efficiency’, zegt Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium tijdens het webinar. ‘ We willen de volgende stappen zetten om klimaatneutraal te zijn in 2050.’ Het bedrijf is al bezig om stap voor stap toe te werken naar een ‘staalfabriek van de toekomst’. Daarvoor lopen verschillende projecten.

Scheiden CO en CO2

In het Carbon2value project scheidt ArcelorMittal CO en CO2 van elkaar. Beiden zijn restproducten van de productie van staal. Na scheiding kunnen de CO en CO2 dienen als grondstoffen. CO kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor bio-ethanol, synthetische nafta en proteïnen voor dieren. In een ander project, Steelanol genaamd, wordt CO-rijk hoogovengas omgevormd tot bio-ethanol via een fermentatieproces. Van Vlierberghe: ‘De opbouw van die installatie vindt momenteel plaats. We hopen tegen eind volgend jaar de eerste bio-ethanol te produceren. In totaal zal per jaar meer dan 60.000 ton aan bio-ethanol worden geproduceerd.’

De Torrero-installatie ten slotte gaat houtafval verwerken tot biocoal geschikt voor injectie in de hoogovens. ‘Hierdoor vermindert de injectie van fossiele poederkool en onze CO2-uitstoot met 250.000 ton per jaar en bieden we een oplossing voor moeilijke afvalstromen’, zegt Van Vlierberghe.

Warmtenet

Ook het restwarmteproject is een onderdeel om toe te werken naar de staalfabriek van de toekomst. Op het warmtenet kunnen ziekenhuizen, sportinfrastructuur, scholen en volledige wijken aansluiten voor verwarming en warm water. ArcelorMittal werkt samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM), Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate, de gemeente Zelzate en North Sea Port.

Nieuwe investeerders aantrekken

North Sea Port neemt in het havengebied een regierol op rondom de energietransitie en wil die ervaring gebruiken bij de uitrol van het warmtenet van ArcelorMittal. Daan Schalck, CEO North Sea Port geeft tijdens het webinar aan dat hij nog meer mogelijkheden ziet voor het warmtenet. Zo wil North Sea Port onderzoeken of de warmte ook naar het bedrijventerrein Kluizendonk en Rieme-Noord kan worden gebracht. Ook kan de restwarmte belangrijk zijn om nieuwe investeerders aan te trekken. Schalck: ‘Wij gaan specifiek op zoek naar bedrijven die de warmte van ArcelorMittal kunnen gebruiken’

ArcelorMittal hoopt begin volgend jaar zijn keuze voor een projectpartner bekend te maken.

Delen:
Author