CO2-uitstoot fors gedaald door lagere inzet steenkool door energiebedrijven

De inzet van meer aardgas in plaats van steenkool door energiebedrijven en minder transport door de coronacrisis hebben voor het grootste deel bijgedragen aan de afname van CO2-uitstoot in Nederland. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vorige week heeft gepresenteerd.

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot 8,7 procent lager dan in dezelfde periode in 2019. De winter van 2020 was zachter dan in 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 7,5 procent lager dan een jaar eerder.

Energiebedrijven

Energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer stootten afgelopen kwartaal 20 procent minder CO2-uit dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat kwam grotendeels doordat elektriciteitsbedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool.

Transportsector en huishoudens

De uitstoot van de luchtvaart en wegvervoer was fors lager, als gevolg van de coronacrisis. Voor de hele sector scheelt het 7 procent. De CO2-uitstoot van de luchtvaart daalde zelfs met 11 procent. Ook de uitstoot van huishoudens was lager door Covid-19. Doordat veel mensen thuis werkten, gingen er veel minder auto’s de weg op. Daarnaast verstookten huishoudens minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege het zachte winterweer. De CO2-uistoot daalde hierdoor met 6 procent.

Landbouw en industrie

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot door de landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 2,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De emissies daalden onder andere in de landbouw, de chemische industrie en de basismetaalindustrie.

CO2-uitstoot

Klik op de foto om hem te vergroten. Credit: CBS

Delen:
Author