Ook DCMR wil samen plastic zwerfkorrels aanpakken

DCMR gaat tijdens inspecties actief aandacht besteden aan milieuvervuiling plastic zwerfkorrels in de Rotterdamse haven. Dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Ook wil de milieudienst samen met bedrijven en andere organisaties onderzoeken hoe het probleem is op te lossen. 

Afgelopen vrijdag riep managing director Ann Geens van polypropeenproducent Ducor partijen op om samen te werken bij de aanpak van dit probleem.  Tegelijkertijd deed ze ook haar beklag over de dubbele houding van milieudienst DCMR. Het helpt volgens haar niet dat Ducor een dwangsom van de DCMR boven het hoofd hangt.

De Plastic Soup Foundation heeft het probleem aanhangig gemaakt bij de milieudienst. Ann Geens vrijdag: ‘Twee keer heeft de DCMR in een periode van zes weken informatie bij ons kunnen ophalen. Maar ze hebben ons geen vraag gesteld. De Plastic Soup Foundation heeft dus geen terugkoppeling gekregen. Nu stelt de DCMR dat we in gebreke zijn gebleven, terwijl ze zelf nog geen onderzoek heeft gedaan. Sterker nog, er is nog nooit een proces verbaal opgemaakt.’

Maatregelen

Wat dat betreft lijkt DCMR een januskop te hebben. Geens: ‘Aan de ene kant werken we heel goed en prettig met mensen van de milieudienst samen, om oplossingen te vinden. Aan de andere kant wordt het spel politiek gespeeld. Dat zijn toch twee verschillende houdingen.’

Uiteraard een recent persbericht van DCMR, dat mogelijk door de corona-crisis nauwelijks door de pers is opgepakt, blijkt dat de milieudienst ook de samenwerking opzoekt. ‘DCMR onderkent dat de verspreiding van plastic in het milieu een groeiend maatschappelijk probleem is en zoekt de samenwerking met andere organisaties om het probleem breder te agenderen. De Plastic Soup Foundation heeft het probleem bij DCMR hoog op de agenda gezet door een handhavingsverzoek in te dienen over plastic korrels die vanuit Ducor Petrochemicals in het milieu terecht kwamen. Ducor krijgt de last onder dwangsom voor een vervuiling door plastic korrels naar de omgeving. Het bedrijf heeft al maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan en gaat nog verdergaande maatregelen nemen om verspreiding van de plastic korrels te voorkomen.’

Veroorzaker opsporen

Ook is DCMR blij met de proactieve houding van Ducor: ‘Vanuit de eigen maatschappelijke betrokkenheid bij het probleem van de plasticvervuiling, heeft het bedrijf zich bereid getoond een bijdrage te leveren aan het schoonmaken van de Brittannië- en Londonhaven in Rotterdam. Hier verzamelt zich veel plastic afkomstig uit verschillende bronnen. Omdat de vervuiling bijvoorbeeld uit bovenstrooms gelegen gebieden komt of in een ver verleden is veroorzaakt, is het niet eenvoudig om de veroorzaker op te sporen.’

Wicked problem

Maar waarom Ducor nog steeds een dwangsom boven het hoofd hangt is niet geheel duidelijk. Te meer omdat DCMR ook onderkent dat het probleem breder is. ‘In de Rotterdamse haven zijn meer bronnen van plastic vervuiling. DCMR zet daarom ook in op verscherpte controles bij andere bedrijven die plastic korrels produceren, verwerken en gebruiken, zowel in de provincie Zuid-Holland als in Zeeland. DCMR zal inspecties intensiveren om te beoordelen of bedrijven voldoende maatregelen hebben genomen om verspreiding van plastic korrels te voorkomen. Wanneer dit niet het geval is, zal DCMR handhavend optreden.’

De vervuiling van onze leefomgeving door plastic is volgens de milieudienst een wicked problem. ‘Het kent vele oorzaken en actoren, die vaak met elkaar verbonden zijn. Het probleem vraagt om een integrale, gezamenlijke aanpak. Daarom onderzoekt DCMR hoe zij met overheidspartners, private partijen en non-gouvernementele organisaties zoals de Plastic Soup Foundation, ook buiten de eigen regio, een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van plasticvervuiling.’

Delen:
Author