JTF-subsidie voor plastic sorteermachine Brightlands Circular Space

Brightlands Circular Space ontvangt een subsidie van vijf miljoen euro uit het Just Transition Fund. Het gaat deze bijdrage gebruiken voor de ontwikkeling van een sorteerinstallatie als onderdeel van de volledig circulaire demonstratiefaciliteit voor plastics op Brightlands Chemelot Campus.

Samen met een bijdrage van de consortium partners vab Brightlands Circular Space, is hiermee de financiering voor de nieuwe installatie rond. De partners starten voor het einde van het jaar met de bouw van de eerste volledig circulaire, open toegankelijke demonstratiefaciliteit voor plastics. De installatie is in 2026 gereed.

Brightlands Circular Space is een samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus, Maastricht University en TNO. Voor de realisatie van de demonstratiefaciliteit ontving Brightlands Circular Space in November 2023 een subsidie van het Nationaal Groeifonds toegekend gekregen.

De faciliteit bestaat uit vier verschillende verbonden faciliteiten, die met elkaar verbonden zijn. Het gaat om het House for Circular co-creation, de Skid, pilot en demonstratiefaciliteit, de Polymer Processing faciliteit en de Plastic Waste Preprocessing faciliteit. De nu verkregen JTF- subsidie is bedoeld om de laatgenoemde installatie te realiseren. In deze installatie wordt ingezameld plastic beter gesorteerd dan op dit moment mogelijk is. Veel huishoudelijk afval is momenteel niet geschikt voor hergebruik, omdat het te vervuild is. Het bevat bijvoorbeeld stukjes ijzer of voedselresten. Mede daarom eindigt maar liefst 70 procent van het ingezamelde plastic afval in Europa in de verbrandingsoven. De sorteerinstallatie van Brightlands Circular Space zal mede op basis van analyse en gebruik van grote hoeveelheden data het sorteren van ingezameld plastic afval verbeteren.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl