Consortium ziet kansen elektrolyse voor maakindustrie

Hoe kan de Nederlandse maakindustrie de kansen op het gebied van waterstofelektrolyse benutten? Met oog hierop werd dinsdag 10 december tijdens de European Industry and Energy Summit een consortium gepresenteerd met TNO, FME en een groot aantal provincies. Het consortium wil bedrijven ondersteunen innovaties op het gebied van waterstofproductie te realiseren.

Er is wereldwijd weliswaar al veel onderzoek gedaan naar waterstof en de toepassingen ervan, maar het maken van electrolysers die relatief goedkoop op industriële schaal groene waterstof produceren, is nog nergens gerealiseerd. Het hebben van een productielijn voor deze apparaten kan een nieuwe bedrijfstak in Nederland worden, met als gevolg nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Kansen voor de industrie

Het consortium gaat de kansen in de verschillende provincies in kaart brengen. ‘We willen binnen een half jaar met een aanpak komen op welke manier we Nederlandse bedrijven kunnen helpen in de ontwikkeling’, aldus Lennart van der Burg, business developer groene waterstof TNO.

Eerder dit jaar deed FME al onderzoek naar de kansen van waterstof voor de industrie. Daaruit bleek dat naast het vervaardigen van nieuwe typen cv-ketels en hogedruktanks vooral elektrolyse een van de troefkaarten is die de maakindustrie kan uitspelen. Om de capaciteit van de electrolysers op te schalen en de kosten te laten dalen, zijn innovaties nodig. De Nederlandse gespecialiseerde maakbedrijven hebben alles in huis om hier een rol van betekenis in te spelen. Zij kunnen ook gebruikmaken van onderzoeks- en testfaciliteiten van TNO, waaronder het Faraday laboratorium in Petten en het open innovatiecentrum MegaWatt Test Centre in Groningen. Samenwerking kan de ontwikkeling stroomlijnen en versnellen.

Eerst inventarisatie

FME maakte een eerste inventarisatie van de technologieën waar het bedrijfsleven zich op zou moeten richten: kansrijke regionale hotspots, clusters van bedrijven en partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) waarmee samenwerking voor de hand ligt. Samen met TNO worden de toekomstverkenningen voor markt, technologie en regio’s de komende tijd verder geconcretiseerd.

Delen:
Author