Grotere bijdrage industrieel energieonderzoek

In 2018 investeerde de rijksoverheid 225 miljoen euro in energieonderzoek en -innovatie. Dit is het hoogste bedrag sinds 2011. De extra investeringen komen voort uit de klimaatenvelop om de CO2-uitstoot terug te dringen. Opvallend is dat industrieel onderzoek een steeds grotere bijdrage krijgt.

43 procent van de investeringen ging naar betere en goedkopere methoden om hernieuwbare energie te produceren. Denk bijvoorbeeld aan efficiëntere windturbines of nieuwe coatings voor zonnepanelen. Het Rijk investeerde 29 procent in onderzoek naar energiebesparing in onder meer woningen en industriële productieprocessen.

Industrieel onderzoek

Opvallend is de groeiende bijdrage aan industrieel onderzoek. Dit onderzoek is er om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in laboratoriumomgevingen. Daarnaast steeg vooral de steun voor experimentele ontwikkeling, zoals pilots onder reële omstandigheden.

EZK grootste financier

Met 78 procent is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de grootste financier van energieonderzoek in Nederland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt met 12 procent. Relatief nieuw zijn de bijdragen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat.

Jaarlijkse monitor

De cijfers zijn afkomstig uit de Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. De monitor laat jaarlijks zien hoeveel de overheid investeert in verschillende soorten energieonderzoek. De cijfers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid voor de energietransitie. Daarnaast gaan de uitkomsten naar het Internationaal Energieagentschap (IEA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt de monitor op in opdracht van het ministerie van EZK.

Delen:
Author