Clean Ammonia Innovation Platform voert studie uit naar veiligheid ammoniakpijpleidingen

Het Clean Ammonia Innovation Platform gaat een studie uitvoeren naar de veiligheidsaspecten van grootschalig ammoniaktransport via pijpleidingen. Het platform voert de studie uit naar aanleiding van de aanbevelingen van het Clean Ammonia Roadmap rapport.

Ammoniak krijgt een belangrijke rol als waterstofdrager. Momenteel wordt het met name via het spoor vervoerd, maar pijpleidingtransport heeft de voorkeur. Om dit op grote schaal mogelijk te maken zijn duidelijke standaarden en regelgeving noodzakelijk. De studie van het Clean Ammonia Innovation Platform is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de ammoniak-economie. Bij het onderzoek zijn partners vanuit Nederland, Duitsland en België betrokken. Daarnaast neemt ook de industrie deel.

De studie richt zich op veiligheidsaspecten in het ontwerp van ammoniakleidingen en de risico’s van de pijpleidingen die grote hoeveelheden ammoniak in Noord-West Europa moeten gaan transporteren. De verwachting is dat Noord-West Europa tegen 2050 zo’n 90 miljoen ton (groen) ammoniak per jaar zal importeren. De import verloopt onder andere via de havens van Rotterdam en Antwerpen en zal vandaaruit naar het achterland worden getransporteerd. Het ammoniak-platform wil daarom de veiligheid van de verschillende transportmodaliteiten, trein, binnenschip en pijpleiding onderzoeken.

De studie zal zich richten op veiligheidsaspecten voor wat betreft het transport over lange afstanden in Nederland en Duitsland. De partijen zullen de risico’s in kaart brengen en strategieën ontwikkelen om deze te mitigeren. Een onafhankelijk adviesbureau zal de studie uitvoeren.

Het Clean Ammonia Innovation Platform is onderdeel van het Institute for Sustainable Process Technology, ISPT.

Clean Ammonia Roadmap: ‘ammoniakimport groeit tot 16 Mton per jaar in 2030’

Onderzoek naar ammoniak pijpleidingennetwerk van North Sea Port naar achterland

Covestro-CTO breekt lans voor Europese ammoniak-infrastructuur

Studie: beleid ammoniaktransport en -opslag herijken

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl