Plannen evolution terminals Vlissingen

Evolution Terminals dient MER in voor ammoniakterminal en kraker Vlissingen

Evolution Terminals heeft eind november een Milieueffectrapport ingediend bij de Provincie Zeeland voor de realisatie van een bulkterminal voor de opslag van ammoniak, methanol en biobrandstoffen in Vlissingen. De MER maakt deel uit van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de terminal.

Evolution Terminal wil in Zeeland 36 opslagtanks bouwen voor de opslag van ammoniak, methanol en biobrandstoffen. In totaal krijgt de terminal een capaciteit van 850.000 kubieke meter.

De MER ligt momenteel ter inzage.

Ammoniakkraker

Evolution Terminals ontwikkelt de Green Energy Hub in fases. De eerste fase voorziet in de bouw van 400.000 kubieke meter opslagcapaciteit en bijbehorende infrastructuur. 150.000 kubieke meter is gereserveerd voor de opslag van ammoniak, 180.000 kubieke meter voor methanol en 70.000 kubieke meter voor biobrandstoffen.

In de tweede en derde fase wordt de opslagcapaciteit voor ammoniak verhoogd en zijn er plannen voor een ammoniakkraker, om het geïmporteerde ammoniak in waterstofgas om te zetten. Evolution Terminals onderzoekt de mogelijkheden om de terminal aan te sluiten op de European Hydrogen Backbone, het Europese waterstofdistributienetwerk.

Het bedrijf denkt de terminal in 2026 in gebruik te kunnen nemen.

Uniper en Vesta

Ook Uniper en Vesta werken aan de ontwikkeling van ammoniakopslag in Vlissingen. De twee partijen willen de komende jaren een bestaande terminal van Vesta in Vlissingen opknappen en uitbreiden voor de opslag van ammoniak.

Vesta Terminals heeft momenteel in Vlissingen 60.000 kubieke meter gekoelde opslagcapaciteit voor ammoniak. De terminal zal als toekomstige hub een initiële doorvoercapaciteit van 0,96 miljoen ton per jaar aankunnen. In een tweede fase kan de doorvoercapaciteit van de faciliteit verdubbeld tot 1,92 miljoen ton per jaar. De ingebruikname en start van de werkzaamheden is gepland voor begin 2026.

Volgende week organiseert de Provincie Zeeland in Vlissingen een informatiebijeenkomst over deze twee plannen.

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl