stoomnetwerk

Stoomnetwerk steekt de Schelde over – Evonik sluit aan op Ecluse

Evonik maakt bekend dat de werkzaamheden aan de tunnel die stoomnetwerk ECLUSE van de linker- naar de rechteroever van de Schelde zal brengen, zijn begonnen. Via deze tunnel kan restwarmte uit de installaties van Indaver en SLECO als stoom naar Evonik worden getransporteerd.

De tunnel vormt een essentiële verbindingsschakel om warmteuitwisseling tussen bedrijven aan beide oevers van de Schelde mogelijk te maken. De tunnel wordt gerealiseerd via een PPS-project tussen Indaver, FINEG,  SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, Port of Antwerp-Bruges en Water-Link en met steun van de Vlaamse overheid.

ECLUSE

ECLUSE levert al restwarmet in de vorm van stoom aan vijf nabijgelegen bedrijven in de Antwerpse Waaslandhaven. De stoom die niet wordt opgevraagd, wordt via een turbine omgezet tot elektriciteit. Door ook Evonik aan te sluiten op dit stoomnetwerk, verhoogt het aandeel warmte dat direct wordt benut. Evonik heeft een aanzienlijke behoefte aan stoom. Tot nu toe wordt hiertoe aardgas verbrand. Door zich aan te sluiten bij ECLUSE, kan Evonik het gasverbruik aanzienlijk reduceren. Volgens het bedrijf overeenkomstig met het jaarlijkse verbruik van 38.000 gezinnen. Het bedrijf berekent ook de CO2-emissies te reduceren met 100 tot 150 duizend ton per jaar. Ook kan het de stikstofemissies verminderen met 75% tot 200 ton NOx per jaar.

Bijkomende leidingen

Nu de tunnel wordt gerealiseerd, kunnen na Evonik ook andere bedrijven op de rechteroever aansluiten op het stoomnetwerk. Naast de ECLUSE 2-stoomleiding zal de tunnel ruimte bieden aan bijkomende leidingen. Er is volgens Evonik een duidelijke vraag naar bijkomende passagecapaciteit van leidingen onder de Schelde. De ECLUSE 2-tunnel komt hieraan tegemoet. Het bedrijf geeft aan dat ook verdere cascadering van de warmte in de toekomst tot de mogelijkheden behoort.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl