Luchtfoto haven Rotterdam

Lagere industriële productie leidt tot 6% daling van overslag in haven Rotterdam

In de eerste negen maanden van 2023 werd er 6% minder overgeslagen in de Rotterdamse haven ten opzichte van dezelfde periode in 2022. De daling betrof vooral de overslag van containers en kolen. De overslag van ijzererts & schroot, agribulk en LNG nam toe.

De daling van het totale overslagvolume is het directe gevolg van de beperkte groei van de wereldwijde economie en geopolitieke spanningen, die zorgen voor dalende wereldhandelsvolumes en lagere industriële productie.

Het segment nat massagoed, daalde met 2,4%. De overslag van LNG steeg licht met 0,4% doordat er meer LNG werd geïmporteerd ter vervanging van Russische pijpleiding-gas. De andere segmenten laten een lichte terugval in de overslag zien.

Zo daalde de overslag van ruwe olie met 1,9% doordat er meer onderhoud aan de raffinaderijen plaatsvond en daardoor minder ruwe olie werd aangevoerd. Minerale olieproducten daalde met 3,1% doordat er sinds de sancties op Russische olieproducten minder stookolie via Rotterdam wordt vervoerd. Ook het overig nat massagoed (onder andere chemische producten, biobrandstoffen, plantaardige/dierlijke oliën en fruitsappen) daalden met 3,5%. Door de hogere energiekosten en lagere bezettingsgraden van fabrieken in Europa werd er ingeteerd op de bestaande voorraden.

Het segment droog massagoed daalde in totaal met 11,9% in de eerste 9 maanden van dit jaar. Hoewel de staalproductie daalde, steeg de overslag van ijzererts en schroot (6,8%). De afgelopen maanden draaiden de hoogovens stabiel en werden de voorraden van erts aangevuld. De kolenoverslag is significant gedaald (-16,8%), vooral omdat er minder kolen gestookt werden in elektriciteitscentrales. Deze hadden flinke concurrentie van zon, wind en gas. Meerdere kolencentrales hebben daardoor stilgestaan de afgelopen maanden.

Delen:

monique@industrielinqs.nl