Umicore competence centre Olen

Umicore sluit afnameovereenkomsten voor windenergie voor Belgische sites

Umicore heeft met Engie en Storm vier langetermijnovereenkomsten (Power Purchase Agreements, PPA’s) afgesloten voor de afname van hernieuwbare elektriciteit. De elektriciteit is afkomstig van onshore en offshore windturbines en is bedoeld voor de sites van Umicore in België.

Samen met de eerder ondertekende PPA’s betekent dit dat het overgrote deel van de elektriciteitsvraag van de Belgische vestigingen van Umicore zal worden gedekt door hernieuwbare elektriciteit, aldus het bedrijf. De nu ondertekende overeenkomsten betreffen de site in Hoboken en Olen. In Hoboken heeft Umicore een grote recyclingfabriek voor edelmetalen. In Olen zijn verschillende productieactiviteiten alsmede het R&D-centrum van de groep gevestigd.

Storm

De overeenkomsten passen in de ambitie van Umicore om in 2035 netto nuluitstoot van broeikasgassen voor de scope 1 en 2 emissies wereldwijd te bereiken. De PPA’s lopen maximaal 25 jaar en gaan in 2024 en 2025 in. Jaarlijks neemt Umicore ongeveer 60 GWh af. Als onderdeel van de 25-jarige overeenkomst bouwt Storm een windturbine op de site van het bedrijf in Olen. Verder neemt Umicore voor 20 jaar de volledige productie van het windmolenpark van Storm in Wachtebeke, Oost-Vlaanderen, af. Momenteel werkt Storm aan het vernieuwen van het windpark, waarbij de twee huidige turbines vervangen worden door twee grotere. Ook neemt Umicore de komende twintig jaar de volledige productie van Storm in Geraardsbergen, Oost-Vlaanderen af.

Engie

Met Engie is een vijfjarige PPA afgesloten. Umicore neemt volgens dit contract windenergie af van het windpark C-Power in de Thorntonbank van de Noordzee nabij de Belgische kust. Ook deze overeenkomst gaat volgend jaar in. Vorig jaar sloot Umicore al een andere langetermijnovereenkomst met Engie.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl