Samenwerking Bio-BTX, Beckers, Symeris

BioBTX ontwikkelt samen met Beckers en Symeres circulaire coatings

Het Duitse coatingsbedrijf Beckers Group werkt samen met BioBTX en Symeres om afvalplastics om te zetten in grondstoffen voor verf. De drie partijen willen zo een duurzame productieketen van aromatische monomeren creëren. BioBTX heeft een methode ontwikkeld om plastic afval om te zetten in benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Symeris zet de xylenen om in aromatische ftaalmonomeren. Deze kan Beckers dan weer gebruiken om er harsen van te maken.

Ftaalzuuranhydride is een belangrijke grondstof voor de productie van polyesterharsen. De pilot waaraan de drie partijen nu werken dient om gemengd plastic om te zetten in deze grondstof. BioBTX heeft de Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP) ontwikkeld om afvalplastic om te zetten in benzeen, tolueen en xyleen. Beckers is specifiek geïnteresseerd in het xyleen, waaruit het ftaalzuuranhydride kan maken, dat het gebruikt voor de productie van polyesterharsen voor coatings.

Op de markt brengen

Het is volgens het coatingsbedrijf voor het eerst dat er circulaire grondstoffen gebruikt worden bij de productie van deze coatings. De partijen schatten dat de CO2 uitstoot van de productie van coatings door het gebruik van gerecyclede materialen met tenminste tien procent kan worden gereduceerd, ten opzichte van het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Beckers onderzoekt nu de bruikbaarheid van het ftaalzuuranhydride dat Symeres met het BioBTX xyleen maakt. Symeres zoekt naar een potentiële partner om deze technologie verder te ontwikkelen en op de markt te brengen gedurende de komende drie tot vijf jaar.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl