Alta bouwt pilotinstallatie batterijvloeistof uit CO2

Pilot voor batterijvloeistof uit CO2 op Valuepark Terneuzen

Alta Innovation Support heeft een subsidie van ruim 1,8 miljoen euro toegekend gekregen om een pilot op te zetten om CO2 en gassen uit de chemische industrie om te zetten in een vloeistof die gebruikt kan worden in batterijen. Het bedrijf gaat deze installatie bouwen op het Valuepark in Terneuzen. De bijdrage is afkomstig uit het nieuwe Europese Just Transition Fund en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In totaal kan de regio Zeeuws-Vlaanderen/ Vlissingen-Oost rekenen op 58,8 miljoen euro steun uit het JTF. Het project van Alta is het eerste project dat gehonoreerd is.

Grondstof voor lithium-ion batterijen

Alta investeerde de afgelopen jaren in onderzoek naar het gebruik van CO2 en afval-biomassa als grondstoffen en het vergroenen van productieketens. Alta ontwikkelde een technologie om CO2 en epoxiden om te zetten in een grondstof voor lithium-ion batterijen. De pilot die Alta nu op het Valuepark Terneuzen gaat bouwen dient om de productiemethode te demonstreren en om het proces op een veilige schaal te testen en valideren. Daarna zal het bedrijf het proces opschalen. Dankzij de JTF-subsidie kan Alta de technologie sneller tot commerciële schaal door ontwikkelen.

Alta werkt nauw samen met Zeeuwse Kennisinstellingen, zoals de HZ University of Applied Science en het University College Roosevelt. Het bedrijf kan ook rekenen op steun van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland.

Het Just Transition Fund is opgezet om bedrijven die zich inzetten voor de energietransitie te ondersteunen. In totaal kan Nederland aanspraak maken op ongeveer 630 miljoen euro uit dit fonds. Dit wordt verdeeld tussen verschillende regio’s.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl