Uniper H2Maasvlakte

H2Maasvlakte project van Uniper krijgt steun van de EU

Uniper’s H2Maasvlakte project heeft een positieve beoordeling gekregen voor de subsidieaanvraag uit het EU Innovatiefonds. Deze financiële impuls van het Innovatiefonds van de Europese Commissie zal aanzienlijk bijdragen aan de realisatie van Unipers 100 MW groene waterstofcentrale.

Het EU Innovatiefonds, met een substantieel budget van 3,6 miljard euro, zet zich in voor het ondersteunen van baanbrekende technologieën en initiatieven die een revolutie teweeg kunnen brengen in het energielandschap. Van de 239 ontvangen aanvragen zijn 41 projecten geselecteerd voor subsidie. In Nederland en België werden in totaal 7 projecten gehonoreerd.

Het H2Maasvlakte-project van Uniper richt zich op de productie van waterstof bedoeld als grondstof voor de chemische industrie, raffinaderijen en schone mobiliteitstoepassingen. Door de decarbonisatie van deze industriële sectoren te vergemakkelijken, belooft het project een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van koolstofemissies en het bevorderen van duurzaamheid.

Energiecentrales transformeren

Een belangrijke reden voor de keuze van de Europese Commissie voor het H2Maasvlakte-project van Uniper is de inzet van het bedrijf om bestaande, op fossiele brandstoffen gebaseerde energiecentrales om te vormen tot innovatieve groene energielocaties. Deze visie sluit perfect aan bij de doelstellingen van de Europese Commissie om de overgang naar groene energie te bevorderen en duurzame praktijken aan te moedigen.

Het H2Maasvlakte-project heeft ambitieuze plannen voor opschaling, waarbij de waterstofproductiecapaciteit zal groeien van 100 MW naar 500 MW. Bovendien zal het project efficiënt gebruik maken van bestaande infrastructuur, zoals aansluitingen op het elektriciteitsnet, om een naadloze uitbreiding mogelijk te maken.

FEED-studie

Momenteel legt Uniper, in samenwerking met Technip Energies en Plug Power, de laatste hand aan een Front End Engineering and Design (FEED) studie voor H2Maasvlakte. De uitkomsten van deze studie zullen een cruciale rol spelen in Unipers financiële investeringsbeslissing (FID), die gepland staat voor 2024. Als alles volgens plan verloopt, zou de 100 MW groene waterstoffabriek eind 2026 of begin 2027 operationeel kunnen zijn.

Bijdrage uit Innovatiefonds voor 7 Nederlandse en Belgische CO2 en waterstofprojecten

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl