Ineos CO2-opslag

ABN AMRO: Productie Nederlandse industrie daalt met 3%

De Nederlandse industrie gaat een zware tijd tegemoet door hoge energieprijzen en de recessie. Verwacht wordt dat de industriële productie volgend jaar daalt met drie procent.

In Sectorprognoses 2023 van ABN AMRO waarschuwt de bank dat na een aantal goede jaren nu moeilijke tijden aanbreken voor de industrie. In 2021 was er nog sprake van een groei van 13,5%  en in 2022 nam de productie toe met 4,5%.

De omslag komt volgens de onderzoekers van de bank door hogere energie- en grondstofprijzen en  een daling van nieuwe orders. Dit laatste wordt veroorzaakt door de afbouw van overtollige voorraden en slechtere economische vooruitzichten.

Energie-intensieve ondernemingen

Energie-intensieve ondernemingen in Nederland, zoals het basismetaal, krijgen de zwaarste klappen. Zij kampen met energieprijzen die in Europa veel hoger liggen dan in andere landen. Driekwart van de ondernemingen in deze branche kan de gestegen kosten niet of nauwelijks door berekenen. Een aantal bedrijven heeft de productie afgeschaald en sommigen liggen helemaal stil. Onlangs ging aluminiumfabriek Damco in Delfzijl failliet.

Dalende economische groei

De lagere groeiprognoses voor de meeste sectoren vertalen zich in 2023 in een lagere groei van de economie: van 4,6 procent in 2022 naar 0,7 procent in het komende jaar. ABN AMRO gaat in haar ramingen daarnaast uit van kwartalen met negatieve groei tegen het einde van dit jaar en het begin van 2023.

“De economie gaat een zeer uitdagende periode tegemoet, maar hoewel de algehele trend er één is van lagere groei zijn er ook lichtpunten”, zegt Albert Jan Swart, Sector Econoom Industrie en Transport & Logistiek van ABN AMRO. “Zo zien we dat de prijzen voor grondstoffen en energie sinds een aantal maanden licht zijn gedaald. Ook lijken internationale bevoorradingsketens die door de coronacrisis verstoord waren, zich te herstellen, wat onder meer te zien is in dalende prijzen voor containervervoer. Om energiekosten van ondernemers te verlagen en zo het verdienvermogen te vergroten, maakt het kabinet ook extra geld beschikbaar voor verduurzaming via de bestaande energie- en milieu-investeringsaftrek.”

Delen:
Tags

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl