Europa publiceert transitieroute voor chemische industrie

Europese Commissie publiceert transitie-routekaart voor chemische industrie

De Europese Commissie heeft vorige week de EU Chemical Industry Transition Pathway gepubliceerd. Dit is een routekaart voor de industrie om de Europese Green Deal doelen te bereiken.

Deze roadmap dient om de chemische industrie te helpen bij de maatregelen die nodig zijn om in 2050 klimaatneutraal, circulair en digitaler te worden. De sector verwacht dat er tientallen miljaren euro’s extra investeringen nodig zijn om deze transitie mogelijk te maken. De publicatie van de routekaart is een belangrijke mijlpaal die duidelijkheid en perspectief biedt en richting geeft aan hoe de industrie die  doelen kan bereiken, zei Martin Brudermüller, CEO van Basf en president van Cefic, de Europese belangenbehartiger voor de chemische industrie.

In de Transition Pathway zijn zo’n 200 concrete acties beschreven die de EU, de lidstaten en de industrie moeten ondernemen om de transitie succesvol te laten verlopen. Het document is volgens Cefic een steun in de rug voor de Europese chemische industrie en geeft de sector het vertrouwen dat Europa de juiste plek is om te investeren.

Snellere actie

In 2020 publiceerde de EC al een document met acties die moeten bijdragen aan de transformatie van de Europese industrie. Maar de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne zorgde ervoor dat snellere actie geboden is. In het voorjaar van 2022 startte de EC met de ontwikkeling van een transitiepad. Deze routekaart is opgesteld in samenwerking met de lidstaten, de chemische industrie, sociale partners, maatschappelijke organisaties en universiteiten.

Concrete actie

De uitkomst is een lijst met onderwerpen en concrete acties die ieder van de betrokken actoren moet uitvoeren. De drie hoofdthema’s die aan bod komen zijn samenwerking op het gebied van innovatie, schone energievoorziening en diversificatie van de grondstoffen. OP technologisch gebied moet de industrie zich richten op elektrificering, waterstof, biomassa, afval, CCU/CCS en procesefficiency. Regelgeving op het gebied van onderzoek en innovatie, digitalisering en duurzame ontwikkeling van de chemische industrie moet worden herzien.

Delen:

Ik ben een creatieve ondernemer, hoofdredacteur, schrijver, filmer en moderator met een been in de journalistiek en de andere in de techniekfilosofie. Werkend vanuit motieven als duurzaamheid, veiligheid, innovatie, efficiëntie, verantwoordelijkheid. De industriële transformatie volg ik op de voet.

wim@industrielinqs.nl