Nobian en GIG lanceren groene waterstof-bedrijf HyCC

Nobian en de Green Investment Group van het Australische Macquarie bundelen hun krachten in een nieuw groen waterstofbedrijf: de Hydrogen Chemistry Company ( HyCC ). HyCC zal veilige, betrouwbare, en betaalbare groene waterstof gaan leveren voor de verduurzaming van grote industrieën, zoals de luchtvaart, staalproductie, chemie en raffinaderijen.

Met de oprichting van een bedrijf dat gespecialiseerd is in waterelektrolyse voor de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie en op industriële schaal wordt een unieke stap gezet. Dankzij de combinatie van Nobian’s expertise in grootschalige elektrolyse en GIG’s wereldwijde ervaring met duurzame projectontwikkeling kan HyCC haar investeringen versnellen en meer grootschalige projecten realiseren.

HyCC gaat van start met een team van specialisten op het gebied van waterstoftechnologie en projectmanagement. Het bedrijf beschikt over een projectportfolio van meer dan 400 megawatt aan elektrolyseprojecten. Dit omvat onder meer een geplande installatie van 60 megawatt in Delfzijl, die waterstof zal leveren voor de productie van hernieuwbare methanol en vliegtuigbrandstoffen, een project van 100 megawatt in IJmuiden om duurzame staalproductie mogelijk te maken, en een fabriek van 250 megawatt in Rotterdam om waterstof uit fossiele bronnen te vervangen. Door de samenwerking kan HyCC deze portfolio verder vergroten en uitbreiden naar de Europese markt.

GIG en Nobian hebben elk een aandeel van vijftig procent in HyCC en de deal zal naar verwachting in maart 2022 worden afgerond (onder voorbehoud van de daarvoor benodigde goedkeuring door de instanties).

Meerdere projecten

GIG heeft al meerdere deals in waterstof aangekondigd in verschillende regio’s met een focus op het ondersteunen van de industriële transitie en de overstap naar schonere brandstoffen. Nobian beheert meerdere grootschalige elektrolyse-installaties in Nederland en Duitsland voor de productie van chloor en natronloog, waarbij gebruik wordt gemaakt van een technologie die vergelijkbaar is met die van waterelektrolyse.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl