Antwerpse pilotinstallatie maakt productie groene methanol concreet

Een nieuw consortium gaat duurzame methanol produceren in de haven van Antwerpen. Op de site van Inovyn komt een pilotinstallatie die afgevangen CO2 en waterstof, gemaakt met groene energie, gaat omzetten in methanol. Naar verwachting zal de demo-installatie eind 2022 operationeel zijn.

Het consortium telt zeven partners: Engie, Fluxys, Indaver, Inovyn, Oiltanking, Port of Antwerp en de Vlaamse Milieuholding (VMH). Inovyn, een dochteronderneming van Ineos, stelt haar terrein ter beschikking en biedt expertise over elektrolyzers en de exploitatie van chemie-installaties. Oiltanking en Indaver hebben respectievelijk expertise over de logistieke aspecten van methanolproductie- en opslag en de afvang van CO2. Engie brengt haar kennis van de elektriciteitsmarkt in en de Vlaamse Milieuholding neemt een deel van de financiering voor haar rekening.

Methanol is een essentiële grondstof voor de chemiesector en kent daarnaast ook veel andere industriële toepassingen. Momenteel wordt methanol geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen. Het ‘power-to-methanol’-project zet de productie van methanol op een nieuw spoor door afgevangen CO2 te hergebruiken in combinatie met duurzaam aangemaakte waterstof.

Lokale vraag

Als alles volgens plan verloopt kan in 2022 de bouw van de demo-installatie beginnen. Tegen het einde van dat jaar zal de pilotfabriek dan operationeel zijn en ongeveer achtduizend ton duurzame methanol per jaar produceren. Daarmee kan de installatie een klein deel van de lokale vraag naar methanol voor de chemie invullen. Op jaarbasis verbruikt de haven van Antwerpen zo’n 300.000 ton voor chemische processen en brandstofproductie

Een jaar geleden kondigde Port of Antwerp al aan verschillende spelers uit het havengebied samen te brengen voor de duurzame productie van methanol. Toen waren Engie, Indaver, Oiltanking en VMH ook al van de partij. Lees meer over de aankondiging.

Delen:
Author