Stilstand fabriek dreigt bij niet voldoen aan inspectietermijnen

Fabrieken die in 2019 geïnspecteerd dienden te worden, hebben uiterlijk tot 30 juni om aan de eisen te voldoen. Lukt dat niet, dan dreigt stilstand. Dat blijkt uit een recente brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee houdt het ministerie vast aan de normale regelgeving, die volgens haar genoeg flexibiliteit biedt. 

Keuringen van industriële installaties die in 2020 moeten plaatsvinden, hebben nog ruim de tijd. Volgens het ministerie geeft het Warenwetbesluit drukapparatuur uit 2016 voldoende ruimte om een keuring die voor 2020 is gepland tijdelijk uit te stellen. De keuringsdatum van drukapparatuur is voor een kalenderjaar bepaald. Bovendien kan een keuringsbedrijf aanvullend nog tot zes maanden uitstel toekennen, onder meer vanwege overmacht zoals nu in verband met Covid 19. ‘Daar is de zes maanden uitstelmogelijkheid voor beoogd. Dit verzoek tot uitstel moet goed onderbouwd zijn,’ stelt het ministerie in de brief. 30 juni 2021 lijkt dus voor deze installaties de absolute deadline.

Onderhoudsstops

De wetgeving geeft dus voldoende ruimte voor het uitstellen van onderhoudsstops. Zeker als de keuringen dit jaar of later moeten gebeuren. Veel productiebedrijven overwegen om tot uitstel over te gaan omdat de coronamaatregelen groot onderhoud nog complexer maken dan dat het al is. Vaak werken honderden of zelfs meer mensen extra op een fabrieksterrein ten tijde van een stop.

Geen extra respijt

Voor industriële installaties die al in 2019 gekeurd hadden moeten worden, en daar uitstel voor kregen, valt 30 juni echt het doek. In de digitale talkshow Industrielinqs LIVE suggereerde keuringsexpert Gerlof Seinstra van Bureau Veritas onlangs nog dat de overheid mogelijk enig extra respijt kan geven. Maar daar lijkt dus geen sprake van te zijn. Fabriekseigenaren de hun installaties niet binnen twee maanden gekeurd krijgen, lopen dus het risico dat ze van overheidswege stilgelegd worden. Volgens de overheid komt anders de integriteit en de veiligheid van installaties in gevaar.

 

Delen:
Author