Nieuw recordjaar voor North Sea Port

Voor het tweede jaar op rij heeft North Sea Port een recordjaar. De bedrijven boeken er een goederenoverslag via zeevaart van 70,3 miljoen ton, een stijging met 5,5 procent ten opzichte van vorig jaar. De groei doet zich in bijna alle segmenten voor.

Bijna de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt via zeevaart is droge bulk. Die stijgt naar 32,8 miljoen ton (+4,6%). Een sterke bouwmarkt zorgt voor meer overslag van zand, grint en bouwmaterialen. De kolenoverslag – vooral voor de procesindustrie – stijgt licht. Verder gaan landbouwproducten erop vooruit.

De overslag van natte bulk stijgt naar 20,5 miljoen ton (+6,3%) wat vooral te danken is aan een sterke groei van de (petro)chemische sector en biodiesel. De overslag van conventioneel stukgoed komt op 11,8 miljoen ton (+4,5%) door de stijging bij heel wat uiteenlopende soorten goederen. Met een zeer sterke groei van 61 procent komt de containeroverslag via zeevaart op een totaal van 1,7 miljoen ton. Dit is het gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en een toename van koelcontainers. Enkel ro/ro daalt licht tot 3,5 miljoen ton (-3,4%).

Binnenvaart

Naast de zeevaart, kent ook de binnenvaart een recordjaar. De binnenvaart kent een toename van 2,5 procent wat het totaal op 58 miljoen ton brengt.
Met een overslag via zeevaart van 70,3 miljoen ton en via binnenvaart van 58 miljoen ton boekt North Sea Port in 2018 een totale overslag van 128,3 miljoen ton. Bovendien mag er nog 10 tot 12 miljoen ton overslag via pijpleidingen worden bijgeteld.

Delen:
Author