northseaport Pipelink

North Sea Port en Port of Antwerp-Bruges werken samen in pijpleidingprojecten

North Sea Port krijgt een aandeel in Pipelink – een dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges. De havens gaan samenwerken in de ontwikkeling en aanleg van lokale, nationale en internationale pijpleidingprojecten. Het doel hiervan is om belangrijke stappen te zetten in de modal shift en energietransitie.

Pipelink bezit en beheert momenteel 750 kilometer pijpleidingen in België. Nu North Sea Port via een kapitaalverhoging een minderheidsaandeelhouder wordt van Pipelink, zijn de drie grootste Belgische havenplatformen Antwerpen, Gent en Zeebrugge in Pipelink vertegenwoordigd. Tevens maken Vlissingen en Terneuzen deel uit van het partnerschap.

Naast de verbinding met de energie-intensieve industrie in het gebied, wil Pipelink pijpleidingnetwerken voor het transport van (groene) waterstofdragers zoals ammoniak, methaan en methanol te ontwikkelen.

Voor het aanleggen van dergelijke pijpleidingen tussen de havenplatformen van Zeebrugge en Antwerpen zullen deze leidingen het Gentse havenplatform doorkruisen. Op deze manier kunnen ook de clusters van Gent en Antwerpen met elkaar verbonden worden. Naar analogie met Port of Antwerp-Bruges in Antwerpen kan North Sea Port, als aandeelhouder van Pipelink, een faciliterende rol opnemen bij de ontwikkeling van deze projecten.

CO2

De Port of Antwerp-Bruges ontwikkelt CO2-infrastructuur via het Antwerp@C-project. Hierin is ook Pipelink partner. North Sea Port ontwikkelt Ghent Carbon Hub. De haven heeft de ambitie om een CO2-hub met lokale toegankelijke infrastructuur (open access backbone) aan te kunnen bieden aan haar industriële klanten.

Naast deze lokale backbones hebben Fluxys, Pipelink, Socofe en FPIM de krachten gebundeld in “C-grid” voor de ontwikkeling van een nationale CO2 backbone. De partijen willen deze verbinden met CO2-exportinfrastructuur en aangrenzende infrastructuur in buurlanden.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl