NamPort Walvis Bay

België en Namibië ontwikkelen samen nieuwe haven voor groene brandstoffen

Gedurende een staatsbezoek van de Belgische Koning aan Namibië hebben de Haven van Antwerpen-Bruges en de havenautoriteiten van Namibië, Namport, een overeenkomst gesloten. De twee partijen willen samen een nieuwe haven bouwen ten noorden van de Walvis Bay facilteiten. De nieuwe haven moet een hub worden voor groene industrie en logistiek, opslag en bunkering van groene brandstoffen.

De Belgische en Namibische havens willen hiermee infrastructuur voor de waterstofeconomie ontwikkelen om de groene transitie in beide landen te faciliteren.

Het bezoek van de Belgische koning aan het Afrikaanse land staat in het teken van groene waterstof. Namibië heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Het land heeft een groot potentieel voor wat betreft de opwekking van groene energie, zowel wind- als zonne-energie. Dit potentieel wil het land inzetten om groene waterstof te produceren. Tegen 2050 wil Namibië 10 tot 15 miljoen ton waterstof per jaar gaan produceren.

Het gebied dat de havens willen ontwikkelen beslaat een oppervlakte van 1300 hectare. Met dit project is een investering van zo’n 250 miljoen euro gemoeid. De haven van Antwerpen draagt bijna 20 miljoen euro bij in het project.

Ammoniak

Het staatsbezoek belichtte daarnaast een grootschalig project dat CMB.Tech samen met de lokale onderneming Ohlthaver & List Group ontwikkelt. De twee ondernemingen bouwen een productiefaciliteit voor groene waterstof, die in het vierde kwartaal van 2024 wordt opgeleverd. Dit is de eerste fase van een vijfjarenplan voor de ontwikkeling van grootschalige productie en opslag van (groene) ammoniak in het gebied bij Walvis Bay. Om deze ontwikkelingen te realiseren zouden de bedrijven zo’n 5 miljard dollar willen investeren.

Waterstofpanelen

Ook lanceerden Solhyd, Coosha Impact Venture, Voxdale en Kaoko Green Energy Solutions tijdens het staatsbezoek hun project om families in Namibië op waterstof te laten koken. Solhyd ontwikkelde een zonnepaneel dat direct waterstof kan produceren. Nu koken veel mensen in Afrika en in veel andere delen van de wereld nog op hout of fossiele brandstoffen.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl