North Water nieuwe industriewatervoorziening

North Water geeft aftrap duurzame industriewatervoorziening Oosterhorn

North Water werkt momenteel aan een duurzame watervoorziening voor de industrie in Delfzijl. ‘Water is steeds meer een beperkende factor voor de industrie. Het aanbieden van industrie- en afvalwatervoorzieningen vergroot de aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich hier te vestigen’, aldus Perry van der Marel, managing director van North Water. Onlangs kreeg de industriewaterleverancier een subsidie van 9,6 miljoen euro uit het Just Transition Fund (JTF) om een distributieleidingnet voor het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl aan te leggen.  

De beschikbaarheid van water is geen vanzelfsprekendheid meer voor nieuwe industriële bedrijven. Drinkwater wordt steeds meer een schaars goed. North Water, een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen, werkt aan een duurzame watervoorziening voor de industrie in Noord Nederland. Deze is op basis van oppervlaktewater zodat drinkwaterbronnen behouden blijven voor de drinkwatervoorziening. De Eemshaven krijgt al sinds 2021 gezuiverd industriewater vanuit het Eemskanaal. North Water bouwde hiertoe in Garmerwolde een nieuwe industriewaterzuivering en legde een leiding aan naar de lokale industriële afnemers in de Eemshaven.

Symbolische aftrap

In navolging van dit project, richt North Water zich nu ook op de ontwikkeling van een duurzame industriewatervoorziening in Delfzijl. Vorige week gaven twaalf partijen de symbolische aftrap voor de realisatie van het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl (DWD). Op korte termijn zal ook voor het industriegebied Oosterhorn industriewater uit de industriewaterzuivering in Garmerwolde beschikbaar zijn.

Drie deelprojecten

North Water legt een transportleiding voor industriewater aan tussen Appingedam en Delfzijl. Hiervoor ontving zij eerder vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) een subsidie van € 6,5 miljoen. Door deze aan te sluiten op de industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven wordt het mogelijk om industriewater vanuit de industriewaterzuivering Garmerwolde te leveren aan de regio Delfzijl. De subsidie is bedoeld om deze leiding meteen toekomstgericht te realiseren.

DWD Industrieterrein Farmsum Delfzijl

DWD Industrieterrein Farmsum Delfzijl

Het tweede deel van het project omvat de bouw van verschillende installaties in Delfzijl. Zo realiseren de partijen een distributiepompstation voor het industriewater, een demiwaterfabriek en een installatie om de toenemende hoeveelheid industrieel afvalwater te zuiveren. Sinds 2008 heeft North Water reeds een zout afvalwaterzuivering operationeel. Deze wordt nu uitgebreid met een afvalwaterzuivering (AWZI) voor zoet afvalwater. De nieuwe AWZI bevat een anaerobe zuivering waarmee biogas wordt geproduceerd. Voor deze duurzame zuivering heeft North Water een subsidie van € 1,5 miljoen ontvangen vanuit VEKI, Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie. Ook wordt een membraanbioreactor gerealiseerd waarmee in de toekomst eventueel hergebruik van het gezuiverde afvalwater wordt vergemakkelijkt.

Toekomstgerichte aanleg

Het derde projectonderdeel van DWD is de gefaseerde realisatie van een distributieleidingnet; een soort ondergrondse ringleiding-infrastructuur met de North Water-locatie als centraal middelpunt. Het gaat om een bundel van leidingen voor de levering van industriewater en demiwater, en de inname van zowel zoet als zout industrieel afvalwater. Ook het distributienet wordt met behulp van een subsidie van het Joint Transition Fund (JTF, € 9,6 miljoen) toekomstgericht gerealiseerd. De ringleiding krijgt aftakkingen naar de verschillende bedrijven die zich op het industrieterrein vestigen. Het bedrijventerrein Oosterhorn richt zich specifiek op ondernemingen die actief zijn in de circulaire of biobased economie.

‘Normaal gesproken worden faciliteiten zoals een watervoorziening aangelegd als er al afnemers voor zijn. Maar wij leggen deze infrastructuur aan met het oog op de toekomst. Water is van essentieel belang voor industriële bedrijven en speelt absoluut een rol bij de keuze voor een vestigingslocatie’, aldus van der Marel. Het eerste deel van het project is inmiddels afgerond en de ingebruikname van de gefaseerde DWD-onderdelen vinden in 2024 en 2025 plaats.

JTF subsidies voor bioMPG-fabriek en ringleiding industriewater in Eemsdelta

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl