Evonik

Evonik schrapt 2000 banen na slechte cijfers

Na Basf en Covestro presenteert ook de Duitse groep Evonik cijfers die in lijn zijn met de huidige moeilijke marktomstandigheden. De EBITDA kwam uit op 1,66 miljard euro – vorig jaar was dat nog 2,49 miljard euro. De omzet daalde met 17 procent naar 15,3 miljard euro. Het bedrijf zet zijn herstructureringsprogramma door. Hierbij komen 2000 banen te vervallen.

Volgens de CEO van Evonik Christian Kullmann komt het bedrijf weg met slechts een blauw oog. Maar, zegt Kullmann, de omstandigheden worden niet gemakkelijker. Daarom gaat het bedrijf verder reorganiseren. Het bedrijf reduceerde de kosten al door terughoudend te zijn in het aannamebeleid en investeringen. Het bedrijf gaat deze maatregelen ook het komende jaar doorzetten.

Het bedrijf zag de volumes dalen met acht procent. De verkoopprijzen daalden met 3 procent. Evonik rapporteert een nettoverlies van 465 miljoen euro. Dit kwam met name door buitengewoon hoge lasten voor structurele maatregelen. Het bedrijf verwacht niet dat de economische situatie in 2024 verbetert. Evonik schat over dit jaar een EBITDA tussen de 1,7 en 2 miljard euro te behalen, met een omzet tussen de 15 en 17 miljard.

Minder managers

Evonik zette de afgelopen maanden het herstructureringsprogramma ‘Evonik Tailor Made’ in gang. Alle bedrijfsonderdelen zijn inmiddels tegen het licht gehouden. Het bedrijf gaat een nieuwe bedrijfsstructuur opzetten die tegen het einde van 2026 gerealiseerd moet zijn. Het richt zich hierbij onder andere op het afstoten van administratieve activiteiten die niet direct de core business ondersteunen. Ook de hiërarchie, en beslisstructuur worden gestroomlijnd. Wereldwijd zal het bedrijf het aantal managers terugbrengen.

Het bedrijf kondigt aan dat bij de herstructurering in totaal tot 2000 banen geschrapt zullen worden. Het gaat hierbij, zoals gezegd om een significant aantal managementfuncties, waarvan er volgens de onderneming disproportioneel veel zijn momenteel. Het merendeel – zo’n 1500 banen – zal in Duitsland verdwijnen. Met de ontslagronde denkt Evonik na afronding in 2026 zo’n 400 miljoen euro te kunnen besparen. Dit betreft vooral, 80 procent, personeelskosten. De overige 20 procent wordt bespaard op materiaal. Het bedrijf verwacht dit jaar nog effect van de reorganisatie.

De komende weken overlegt de directie met de betrokken werknemersorganisatie over de ontslagronde.

Lage vraag en prijzen

Evonik zag bij alle bedrijfsonderdelen slechtere resultaten dan een jaar eerder. Voor de divisie Specialty Additives gold een lage vraag en reductie van de voorraden bij klanten. Hierdoor werden fabrieken op lage capaciteit gebruikt en stonden marges onder druk. Bij Nutrition & Care was de omzetdaling vooral te wijten aan lage prijzen en lagere volumes. Ook Smart Materials zag een dalende vraag. Het bedrijf legde haar productiefaciliteiten in Azië zelfs stil vanwege de lage vraag. Tot slot daalde ook de omzet in Performance materials. De site in Luelsdorf werd in juni 2023 verkocht.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl