IJzerpoeder

NWO-beurs voor ijzerpoederonderzoek TU Eindhoven

Twee onderzoekers van het instituut EIRES van de TU Eindhoven hebben een NWO-beurs gekregen. De subsidie van 845 duizend euro past binnen het Open Technologieprogramma van NWO. Met het bedrag kunnen de onderzoekers een postdoc en twee promovendi aanstellen om het onderzoek naar het gebruik van metaalpoeders als duurzame energie te vervolgen.

Ijzerpoeder heeft potentie als circulaire drager van hernieuwbare energie – dat wil zeggen, om een balans te creëren tussen de vraag en het aanbod van duurzame energie. Windturbines en zonnepanelen leveren geen continue stroom energie, en ook de vraag is niet continu even hoog. Metaalpoeders zijn interessant om een rol te spelen vanwege de hoge energiedichtheid, het koolstofvrije karakter, en het hoge potentieel van recycleerbaarheid. TU Eindhoven is samen met Metalot één van de belangrijkste spelers in de ontwikkeling van ijzerpoeder als energiedrager.

Productiemethode

Om een zogenaamde Metal-enabled Cycle of Renewable Energy (MeCRE) op wereldwijde schaal op te zetten, is een enorme hoeveelheid ijzerpoeder nodig. Het onderzoek waarvoor de universiteit nu een subsidie krijgt richt zich op het bepalen van welke productiemethode leidt tot optimale poedereigenschappen voor cyclische verbranding en reductie.

In het project evalueren de onderzoekers de eigenschappen van ijzerpoeders van verschillende grondstoffen. Ook kijken ze naar poeders die meerdere cyclische verbrandings- en reductieprocessen hebben ondergaan. Het onderzoeksteam zal de speciale ijzerpoeder-verbranders van de Universiteit inzetten om de verbrandingseigenschappen van verschillende poeders te onderzoeken. Ook gebruiken ze de door de TU Eindhoven ontwikkelde fluidized-bed reactors om de reductie-eigenschappen met behulp van waterstof te onderzoeken.

De onderzoekers willen in dit project uitvinden welke industriële ijzerpoedergrondstoffen de beste circulaire energiedragers vormen. Het resultaat zal helpen bij het selecteren van kandidaatpoeders en zal ook betere productiemethoden opleveren. Hoewel de ontwikkeling van MeCRE met ijzerpoeder nog in de beginfase is, vordert dit onderzoeksveld snel.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl