European Industrial Deal Antwerp Declaration

Industrie roept op tot European Industrial Deal in tien actiepunten

Vandaag kwamen 73 leiders uit de industrie in Antwerpen samen om hun zorgen te uiten over het Europese industriële klimaat. De vertegenwoordigers uit twintig verschillende industriële sectoren presenteerden de ‘Antwerpen Verklaring’ waarin ze oproepen tot een Europese Industrial Deal.

In de Verklaring geeft de industrie aan wat zij nodig acht om Europa competitief, veerkrachtig en duurzaam te houden in economisch moeilijke condities. De partijen overhandigden de Antwerpen Verklaring vandaag aan de Belgische premier Alexander De Croo en de president van de Europese Commissie Ursula van der Leyen tijdens de Europese Industrietop op de site van Basf in Antwerpen.

Duidelijkheid, voorspelbaarheid en vertrouwen

Niet alleen het bedrijfsleven maar ook brancheorganisaties uitten hun zorgen over het industriële klimaat in Europa. Belangrijkste aandachtspunt in de Antwerpen Verklaring is het belang van duidelijkheid, voorspelbaarheid en vertrouwen in de Europese industriepolitiek.

Industrial Deal, Green Deal

Momenteel heeft de Europese basisindustrie te kampen met een tanende vraag, vertraging in investeringen en productiereducties. Verschillende industriële sites staan zwaar onder druk. Bedrijven willen actie zien vanuit de overheden om de transformatie naar een toekomstige sterke industrie mogelijk te maken. In ‘The Antwerp Declaration’ leggen de partijen een routekaart op tafel. De European Industrial Deal zou bovenaan de agenda van de Europese politiek moeten komen te staan om de ‘Green Deal’ mogelijk te maken.

In de verklaring hebben de partijen tien concrete acties opgenomen. Zo willen de vertegenwoordigers van de industrie dat de EU Industrial Deal wordt geïntegreerd in de Europese strategische agenda. Wetgeving zou moeten worden gestroomlijnd en de regels voor staatssteun worden vereenvoudigd. De Verklaring roept op tot strategische partnerships en een robuuste infrastructuur en meer steun voor Europese projecten. Ook benadrukt het document het belang van zelfvoorzienendheid in grondstoffen en het aansturen van de vraag naar duurzame producten. Daarbij zou er meer ondersteuning moeten zijn voor innovatie. Ook de Europese interne markt moet meer aandacht krijgen. Daarbij moet er specifieke wetgeving komen die investeringen stimuleert.

De verschillende industriële sectoren geven aan dat de verklaring de basis vormt om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan en investeringen te doen. Alleen een sterke industrie kan voor een goede groene transitie zorgen, aldus de partijen.

De hele Antwerpen verklaring is hier te lezen: https://antwerp-declaration.eu/

Foto: Cefic

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl