Foto Port of Amsterdam

Bedrijven Amsterdamse haven benutten netcapaciteit beter dankzij flexibel groepscontract

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) en netbeheerder Liander hebben samen met Port of Amsterdam een flexibel groepscontract voor elektriciteit voor bedrijven ontwikkeld. Dankzij dit flexibele contract en samenwerking tussen de bedrijven in het Amsterdamse havengebied, kan het bestaande elektriciteitsnet beter worden benut.

Er is schaarste op het elektriciteitsnet en daarom kunnen bedrijven geen nieuwe of grotere aansluiting krijgen. Maar er zijn gedurende de dag nog momenten waarop het net niet vol is. Dat heeft te maken met de manier waarop bedrijven en leveranciers normaal gesproken afspraken maken over het gebruik van het elektriciteitsnet. Bedrijven hebben vaak maar op enkele momenten in het jaar de volledige capaciteit nodig. Flexibele contracten bieden hier een uitkomst om het elektriciteitsnet beter te benutten als zowel het regionale- als het hoogspanningsnet dit toelaten.

Capaciteitsbeperkingscontract

Het was al langer mogelijk om als individueel bedrijf flexibel gebruik te maken van het elektriciteitsnet via een capaciteitsbeperkingscontract (CBC). Dit is een contractvorm waarbij een bedrijf flexibel gebruik maakt van de capaciteit op het elektriciteitsnet, op de momenten dat er nog capaciteit is op alle niveaus van het elektriciteitsnet. Hierdoor zijn er al 29 bedrijven van de wachtlijst toegelaten op het stroomnet in het Westelijk havengebied.

Coöperatie

Maar met flexibele contracten zijn ondernemers zelf verantwoordelijk voor het aanzetten van  opwekinstallatie(s) of het afschakelen van de gehele of een gedeelte van de bedrijfsvoering. In het Amsterdamse havengebied zijn deze CBC’s nu samengevoegd in een groeps-CBC met ECAH. Via dit contract kunnen de bedrijven die zijn aangesloten bij de coöperatie de verantwoordelijkheid delen en het aansturen van het verbruik op elkaar afstemmen. Door de samenwerking wordt het nog makkelijker om de bestaande capaciteit op het lokale elektriciteitsnet beter te benutten.

Energiemanagementplatform

ECAH meet het verbruik van de deelnemende bedrijven real-time. Op basis van deze gegevens kan ECAH slimme keuzes maken. Dat kan de aansturing van laadpleinen, het ontladen van grootschalige batterijen of het (her)plannen van zware bedrijfsprocessen zijn. ECAH ontwikkelt momenteel een gezamenlijk energiemanagementplatform om dit aan te sturen. Opwek en verbruik van elektriciteit mag binnen het collectief onderling worden uitgewisseld. De investeringen om dit mogelijk te maken, worden als collectief gedragen.

Batterijen

In het Amsterdamse havengebied is er een enorme diversiteit aan bedrijven en hoe zij elektriciteit gebruiken door de dag heen. Overslagbedrijven hebben bijvoorbeeld overdag veel elektriciteit nodig, elektrische voertuigen kunnen bijvoorbeeld ook ’s nachts worden opgeladen. De bij ECAH aangesloten bedrijven stemmen hun bedrijfsvoering op elkaar af, maar kunnen bijvoorbeeld ook samen investeren in grootschalige batterijen in dit gebied. Zo kunnen de momenten dat terug moet worden geschakeld door de bedrijven worden beperkt.

Schaalbaar

Dit is voor Liander het eerste flexibele groepscontract dat is opgesteld binnen de nieuwe congestiemanagementregels van de Autoriteit Consument & Markt. Liander kan deze oplossing echter nog niet direct aan meer bedrijventerreinen aanbieden. Een collectief contract is een op maat gemaakte oplossing en daarmee nog niet schaalbaar. Liander werkt wel aan een schaalbaar product. Het doel is om in 2024 5 nieuwe flexibele groepscontracten af te sluiten en met Energy Boards een plan te maken voor een geleidelijke opschaling. Bij de selectie van mogelijke bedrijventerreinen kijkt Liander naar de aard van het congestieprobleem, het initiatief dat de ondernemers zelf kunnen nemen en of het op die plekken nog lang duurt voordat de verzwaring van het net klaar is. Daarnaast moet het ook passen op het hoogspanningsnet van TenneT. Om groepscontracten breder toepasbaar te maken, onderzoekt Liander momenteel ook de toepassing binnen congestiemanagement op capaciteitsknelpunten in het middenspanningsnet.

Foto Port of Amsterdam

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl