port of antwerp bruges

Port of Antwerp-Bruges zoekt innovaties om PFAS te verwijderen

De haven van Antwerpen zoekt naar innovatieve bedrijven die PFAS efficiënt kunnen verwijderen uit verontreinigd bemalingswater dat vrijkomt bij werkzaamheden aan de infrastructuur. De beschikbare zuiveringstechnieken zijn onvoldoende efficiënt en duurzaam, aldus het havenbedrijf.

Bij werkzaamheden in het Antwerpse havengebied waarbij grond wordt afgegraven komt bemalingswater dat vervuild is met PFAS in hoge debieten vrij. Dit water is een mix van verontreinigd grondwater en brak Schelde- en dokwater. Voordat het geloosd wordt, wordt het gezuiverd. De huidige zuiveringstechnieken voldoen echter niet. Daarom lanceert Port of Antwerp-Bruges, met ondersteuning van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van VLAIO, een marktbevraging voor innovatieve bedrijven in de waterzuiveringssector om samen innovatieve en schaalbare oplossingen te ontwikkelen, testen en demonstreren.

Korte ketens

PFAS is een verzamelnaam voor een grote groep fluorhoudende koolwaterstoffen. Er bestaan PFAS met lange en korte ketens. Huidige zuiveringsmethodes maken vaak gebruik van actieve kool. Deze methodes zijn geschikt om lange ketens te verwijderen, maar voor korte ketens zijn deze minder geschikt. In het Antwerpse havengebied worden met name juist de kort ketens aangetroffen, die zich met (brak) grondwater verder hebben verspreid. Voor deze specifieke situatie zijn nog geen duurzame en opschaalbare oplossingen getest.

Met de lancering van deze overheidsopdracht wil Port of Antwerp-Bruges op korte termijn opschaalbare oplossingen laten ontwikkelen in een operationele omgeving. De officiële publicatie van de overheidsopdracht volgt in het eerste kwartaal van dit jaar. De ontwikkeling, het testen en de demonstratie vinden gefaseerd plaats in 2024-2025.

Delen:

monique@industrielinqs.nl