port of antwerp bruges

Totale goederenoverslag Port of Antwerp-Bruges daalt in 2023 met 5,5%

De geopolitieke spanningen en vertraging van de wereldwijde economische groei zorgen overal voor een lagere industriële productie en een daling in de handelsstromen. Port of Antwerp Bruges zag als gevolg hiervan de totale goederenoverslag in 2023 teruglopen naar 271 miljoen ton cargo. Dat is een daling van  5,5% ten opzichte van 2022.

De teruggang vond over de hele breedte plaats en dat is volgens CEO Jacques Vandermeiren niet vaak voorgekomen.

Bulk

De overslag van vloeibare bulk daalde in 2023 met 2,1%. Toch bleef de overslag in de buurt van het hoge niveau van 2022. Dit is vooral te danken aan de forse groei van diesel en kerosine nu de luchtvaart weer toeneemt. De overslag van benzine en stookolie nam juist af.

Het droge bulksegment daalde met 13,9% ten opzichte van vorig jaar. De vraag naar steenkool, die in 2022 hoog was als gevolg van de energiecrisis, is intussen opnieuw sterk gedaald. Ook de meststoffen die vorig jaar al daalden onder meer als gevolg van de sancties tegen Rusland en de gestegen meststoffenprijzen, dalen dit jaar verder. ​

De chemiesector staat in heel Europa onder druk. Dit resulteerde in een daling van de overslag van chemicaliën van 8,1%. De overslag van biobrandstoffen daalde en ook die van LNG bleef onder het niveau van 2022 toen tijdens de energiecrisis zoveel mogelijk werd aangevoerd.

Stukgoed

De overslagvolumes van conventioneel stukgoed zijn, na een sterke post-covid heropleving tussen voorjaar 2021 en september 2022, genormaliseerd tot het pre-covid niveau. Ten opzichte van 2022, daalde de totale overslag met 18,8%. Door een afname van de Europese staalproductie en een lagere vraag, daalde de overslag van staal, de belangrijkste productgroep binnen conventioneel stukgoed, met 16,9% waarbij export (-15,5%) beter standhoudt dan import (-17,9%).

De containeroverslag  daalde met 6,3% in ton en 7,2% in TEU, in vergelijking met 2022.

Investeren in de toekomst

De komende tien jaar staan er belangrijke investeringen ter waarde van 2,9 miljard euro op  het programma onder andere in nieuwe infrastructuur en in de energietransitie. Om te voldoen aan de aanzienlijke vraag naar hernieuwbare energie, richt de haven zich niet alleen op lokale zonne- en windenergie, maar zet ook sterk in op de import van groene energie.

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl