Bio Energy Netherlands

Bio Energy Netherlands produceert zuiver waterstof uit bio-afval – plant installatie in Delfzijl

Bio Energy Netherlands heeft met haar vergassingsinstallatie in de haven van Amsterdam zeer zuivere waterstof geproduceerd. Het lukte het bedrijf om het waterstof te scheiden uit syngas, dat geproduceerd was uit bio-afval. De installatie draait al sinds begin 2022. Het bedrijf leverde tot nu toe groene stroom en warmte.

Nu kan Bio Energy Netherlands dus ook waterstof leveren. Het bedrijf wil de installatie opschalen tot een productiecapaciteit van 4,5 kiloton waterstof per jaar. De installatie van Bio Energy Netherlands maakt gebruik van niet-recyclebaar lokaal/regionaal afvalhout (uit een straal van maximaal 150km van de installatie in Amsterdam), waaronder snoei-afval, dat geen andere mogelijke bestemming heeft. Het bedrijf vergast het afvalhout tot syngas en haalt daar het waterstof uit. Het CO2 wordt afgevangen.

Gepatenteerde vergassingstechniek

Bio Energy Netherlands zet een gepatenteerde vergassingstechniek van Net Zero Hydrogen in. Hiermee kan het syngas produceren met een laag teergehalte. Het bedrijf comprimeert en verhit vervolgens het syngas, ook voegt het stoom toe. In een lage temperatuur water-gas shift reactor reageert het CO met stoom tot waterstof en CO2. Het CO2 kan vervolgens worden afgevangen en het waterstof blijft achter.

Delfzijl

Bio Energy Netherlands denkt dat ze de installatie in Amsterdam kan uitbreiden naar zes vergassingsreactoren met ieder een maximaal vermogen van 6 MW. In Delfzijl heeft Bio Energy Netherlands inmiddels een vergunning verkregen voor de plaatsing van in totaal 16 reactoren van eveneens 6MW. Tezamen bereiken zij een jaarlijkse productiecapaciteit van 45 miljoen kubieke meter groengas/bio-methaan.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl