OCI en Eneco stappen in NortH2

OCI wil methanol uit afval produceren in Delfzijl

OCI heeft plannen om de oude BioMCN fabriek in Delfzijl nieuw leven in te blazen. Het bedrijf wil er door vergassing van huishoudelijk afval en plantaardige afvalstromen duurzame methanol gaan produceren. Het doel is om in de eerste fase ruim 450 duizend ton methanol per jaar te produceren.

Vorig jaar legde OCI de methanolproductie in Delfzijl stil. Het was vanwege de hoge gasprijs niet rendabel om door te gaan met de productie. Bij klassieke methanolproductie is aardgas de belangrijkste grondstof.

Het project dat OCI GasifHy genoemd heeft, voorziet in een proces waarbij  afval in syngas wordt omgezet. Het syngas wordt samen met groen waterstof als grondstof voor de bestaande methanol-installatie gebruikt. OCI wil het waterstof afnemen van lokale offshore windparken op de Noordzee. Het bedrijf denkt meer dan 600 MW aan groene waterstof af te nemen voor deze productielocatie. OCI is al in gesprek met potentiële afnemers van het groene methanol. Het product zal met name worden afgenomen door spelers in de chemie en transportsectoren.

Subsidie

Halverwege maart diende OCI dit project in bij het Europese Innovation Fund. Het bedrijf hoopt op deze manier een Europese subsidie te ontvangen voor het project. OCI stelt dat dergelijke bijdragen essentieel zijn om dit soort projecten te realiseren. Daarnaast voert het bedrijf overleg met de Nederlandse overheid over deze plannen.

NortH2, Djewels en HyNL

OCI werkt samen met het NortH2-consortium dat als doel heeft om grootschalige productie opslag en transport van groene waterstof mogelijk te maken. OCI wil een waardeketen voor groene ammoniak en methanol ontwikkelen. Via NortH2 zou het bedrijf 1GW groene waterstof kunnen afnemen. OCI is ook via het Djewels-project van Gasunie en HyCC ook al betrokken bij het aan elkaar knopen van een waardeketen met windenergie, waterstof- en methanolproductie. Bij Djewels gaat het om een 20 megawatt elektrolyser op Chemiepark Delfzijl die ongeveer 3.000 ton groene waterstof per jaar gaat maken. Ook is het bedrijf partner van het HyNL consortium. Hierin werkt het samen met Engie en EEW aan een 100 MW elektrolyzer in de Eemshaven. Deze elektrolyzer moet vanaf 2025 groene waterstof produceren voor de productie van groene methanol.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl