Nordsol pakt door met bio-LNG-installatie bij Attero

Nordsol, Attero en Titan gaan samen organische reststromen omzetten in bio-LNG en beschikbaar maken voor de scheepvaart. Op de Attero-site in Wilp komt een fabriek te staan met een capaciteit van ongeveer 2.400 ton bio-LNG per jaar. Eerder dit jaar nam Nordsol haar eerste bio-LNG-fabriek bij Renewi in Amsterdam al in gebruik.

Attero gaat voor dit FirstBio2Shipping project zes miljoen kubieke meter biogas per jaar produceren uit huishoudelijk bioafval. Technologie van Nordsol werkt het biogas vervolgens op en maakt het vloeibaar tot bio-LNG. Dankzij deze technologie is het mogelijk op kleine schaal toch hoogwaardige bio-LNG te produceren. Daarbij komt geen onverbrand methaan vrij. Bovendien is er geen hoge temperatuur nodig bij de gasbehandeling, wat resulteert in lagere kosten. De installatie in Wilp moet in 2023 klaar zijn.

Titan is de exclusieve langetermijnafnemer van het geproduceerde bio-LNG. Dit bedrijf levert het aan de maritieme industrie ter vervanging van fossiele brandstoffen. De partners claimen dat bio-LNG de uitstoot van broeikasgassen met 92 procent kan verminderen vergeleken met een conventionele maritieme brandstof. Dit komt volgens hen neer op ruim 87.500 ton vermeden CO2-uitstoot gedurende de eerste tien jaar van de exploitatie.

Renewi en Shell

Een soortgelijke samenwerking heeft Nordsol met Renewi en Shell. Het bedrijf nam eerder dit jaar op de site van Renewi in Amsterdam haar eerste bio-LNG-fabriek in gebruik. Deze installatie heeft een capaciteit van ongeveer 3.400 ton bio-LNG per jaar. Renewi zamelt organisch afval in en zet het om in biogas. De bio-LNG-installatie van Nordsol werkt het biogas op tot bio-LNG, en Shell verkoopt het bio-LNG aan haar klanten bij LNG-tankstations in Nederland.

Daarnaast werkt Nordsol ook samen met DBG Bio Energy aan een bio-LNG installatie in Delfzijl. Binnen deze samenwerking levert Nordsol alleen de bio-LNG-installatie en de expertise om DBG Bio Energy te ondersteunen bij de ontwikkeling van het project. De bio-LNG-fabriek in Delfzijl gaat cellulosehoudend industrieel afval verwerken en krijgt een capaciteit van 15.000 ton bio-LNG per jaar. Eind 2022 moet de installatie operationeel zijn.

Eerste van een serie

Voor Nordsol was de installatie in Amsterdam de eerste van een serie bio-LNG-installaties in Europa. Doel van de producent is om in 2025 meerdere installaties met een totale capaciteit van 25.000 ton bio-LNG operationeel te hebben. De samenwerking met Attero en Titan is weer een mooie stap verder op weg naar dit doel.

Delen:
Tags

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl