Aanvoerleiding Chemelot hersteld

De aanvoerleiding naar Chemelot, die beschadigd raakte door de recente wateroverlast, is succesvol hersteld. Dit betekent dat een aantal fabrieken weer gaat opstarten om daarna weer op volle sterkte te kunnen opereren.

De uitbedrijfname van de pijpleiding had tot gevolg dat er tijdelijk verminderde aanvoer van grondstoffen was. Hierdoor moesten fabrieken of bepaalde fabrieksonderdelen vaker stoppen en weer opstarten. Dit gold onder andere ook voor de naftakraker Olefins 4 van Sabic. Vanaf aanstaande maandag wordt het opstartproces van deze naftakraker ingezet en die is naar verwachting in de loop van dinsdag afgerond. Om de naftakraker gecontroleerd en veilig op te starten, wordt er gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Het fakkelen kan gepaard gaan met licht- en/of geluidsoverlast.

De beschadiging leidde niet tot bodem- of watervervuiling.

Delen:
Author