Ineos wil nieuwe kraker Antwerpen klimaatneutraal maken

Ineos wil de ethaankraker, die ze in Antwerpen bouwt, binnen tien jaar na opstart klimaatneutraal laten produceren. De kraker is onderdeel van Project ONE waarvan de bouw volgend jaar staat gepland. De verwachting is dat de installatie in 2026 opstart.

Al bij de opstart van de kraker heeft deze de laagste koolstofafdruk van alle Europese stoomkrakers. De koolstofemissies van de Project ONE kraker zijn dan nog geen derde van de gemiddelde stoomkraker. De meeste Europese krakers gebruiken nafta als grondstof. Die van Ineos wordt gevoed met ethaan. Een belangrijk voordeel van ethaan ten opzichte van nafta is dat er bij de productie van etheen veel meer waterstof vrijkomt tijdens de chemische reactie. Ineos zet deze waterstof in als koolstofarme brandstof voor de kraakovens (zestig procent van de brandstof is waterstof). Door koude- en warmtestromen maximaal te recupereren, kan het energieverbruik worden ingeperkt. Tenslotte is alle aangekochte elektriciteit afkomstig van offshore windparken op de Noordzee.

Flexibiliteit

In het ontwerp van de installatie is de nodige flexibiliteit ingebouwd om aanvullende technieken te integreren zodra deze matuur zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de kraakovens volledig met waterstof te voeden zodra er genoeg klimaatvriendelijke waterstof beschikbaar is. Ook doet Ineos al pre-investeringen in koolstofafvang- en opslag. Nog een optie is de gedeeltelijke omschakeling van de kraakovens naar elektrische ovens in combinatie met waterstof als brandstof. Hierdoor ontstaat een hybride kraker.

PDH-fabriek geen onderdeel meer van Project One

Project One bestond oorspronkelijk uit de bouw van een PDH-unit (propaandehydrogenering) en een ethaankraker. De PDH-unit zou propaan omzetten in propeen, de kraker zet straks ethaan om in etheen. Dit zijn grondstoffen voor de productie van diverse chemicaliën in verschillende vestigingen van Ineos in België en in Europa.

Begin dit jaar maakte Ineos al bekend de bouw van de PDH-unit uit te stellen, waardoor deze plant geen onderdeel meer uitmaakt van Project One. De investering voor Project One was eerder geraamd op 5 miljard euro. Op het moment gaat het om 3 miljard euro.

Omgevingsvergunning

Vorige week maakte Ineos bekend een nieuwe omgevingsvergunning te hebben ingediend. In november vorig jaar werd de vergunning al verleend, maar vervolgens geschorst toen milieuorganisaties beroep aantekenden. Ineos heeft de aanvraag aangepast aan de gewijzigde scope van het project, die zich nu exclusief toespitst op de ethaankraker en ondersteunende infrastructuur. Ook zijn de milieueffecten van alle fasen van het project in kaart gebracht.

Al jaren protesteren milieuorganisaties tegen de bouw van Project One. Ineos zegt juist dat zij de Europese standaard voor krakers kan verleggen. Er zijn ongeveer veertig krakers in Europa waarbij de nieuwe in Antwerpen volgens het bedrijf driemaal beter presteert dan de gemiddelde Europese stoomkraker. Vergeleken met de tien procent best presterende Europese krakers bedraagt de koolstofafdruk van Project One minder dan de helft. Als de ethaankraker van Ineos op de markt komt, zal deze als beste presteerder wegen op de benchmark voor koolstofemissies binnen het Europese handelsemissiesysteem (ETS) en de norm substantieel verlagen voor andere Europese stoomkrakers. Oudere en mindere efficiënte stoomkrakers worden als gevolg hiervan aangezet om zelf bijkomende investeringen te doen voor koolstofreductie of ze moeten meer emissierechten aankopen of sluiten.

Delen:
Author