Waterstofcoalitie vraagt investering van 2,5 miljard euro

De Waterstofcoalitie biedt het nieuwe kabinet een pact aan voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. De breed ondersteunde samenwerking van industrie, netbeheerders, energiebedrijven, overheden en NGO’s wil onder andere investeren in vijfhonderd megawatt elektrolysecapaciteit. Daarvoor is wel een jaarlijkse investering van vijfhonderd miljoen euro nodig. 

Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s blijkt dat er voldoende draagvlak is onder politieke partijen voor afspraken in het regeerakkoord over waterstof. De Waterstofcoalitie, bestaande uit 39 organisaties van milieuorganisaties tot industrie, biedt het nieuwe kabinet een pact voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Met het sluiten van dit pact voor in het regeerakkoord kan de besluitvorming over waterstof versneld worden, om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken.

De kabinetsperiode 2021 – 2025 zal doorslaggevend zijn voor de energietransitie en de tijdige ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Dit is nodig voor verduurzaming van het energiesysteem. Niet eerder kon waterstof op zoveel draagvlak in verkiezingsprogramma’s rekenen. Het is nu zaak die gedeelde visie te vertalen in daadkrachtig beleid. De Waterstofcoalitie stelt een pact voor waarmee ze binnen één kabinetsperiode een basisketen voor waterstof kan realiseren. In 2025 kan Nederland bij de Europese voorhoede horen als het gaat om de productie, het transport, het gebruik en de opslag van waterstof.

Slim investeren

Door nu slim te investeren, legt het nieuwe kabinet de basis voor de Nederlandse waterstofketen. Deze keten bestaat uit landelijke transport- en opslaginfrastructuur en vijfhonderd megawatt elektrolyse. Bovendien stimuleert de coalitie de industrie om over te stappen op waterstof als brand- en grondstof. Hiervoor is een overheidsinvestering nodig van 2,5 miljard euro, gemiddeld vijfhonderd miljoen euro per jaar. Dit betekent dat het kabinet zich ook hard moet maken voor meer duurzame elektriciteit. Met dit Waterstofpact kiest het nieuwe kabinet voor duurzame werkgelegenheid en kennisontwikkeling. En biedt het een bouwsteen voor de positie van NL als toegangspoort naar de Europese waterstofmarkt.

Overheidssteun

Han Blokland, CEO Engie Nederland: ‘De haalbaarheidsstudie voor de HyNetherlands elektrolyzer is afgerond en we zetten momenteel de puntjes op de i van het technisch ontwerp. We willen eind dit jaar een besluit nemen over de bouw van deze eerste honderd megawatt van een gigawatt-schaal elektrolyzer. Dergelijke grote investeringen kunnen alleen van de grond komen met voldoende ondersteuning vanuit de overheid.’

Bedrijven staan klaar

Tegenover die overheidssteun staan toezeggingen van bedrijfsleven en infrastructuuraanbieders, beiden sterk vertegenwoordigd in de Waterstofcoalitie. Zij staan in de startblokken om waterstof te produceren, transporteren en te gebruiken. Daadkrachtig overheidsbeleid zal onder andere leiden tot een daling van de investeringskosten van elektrolyse, die kan oplopen tot wel 65 procent. Daarnaast zal de coalitie zich inspannen voor het ontwikkelen van de benodigde infrastructuur voor waterstof en de opwekking van voldoende extra hernieuwbare elektriciteit.

Een brede coalitie

De Waterstofcoalitie is een initiatief van 39 netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers; Air Liquide, Alliander, Alstom, Deltalinqs, Eneco, Enexis, ENGIE Nederland, Essent, FME, Gasunie, gemeente Groningen, Greenpeace Nederland, Groningen Seaports, H2-platform, Holland Solar, KNB, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties, New Energy Coalition, North Sea Port, NVDE, OCI, Ørsted, Port of Den Helder, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, provincie Drenthe, provincie Groningen, provincie Zeeland, RWE, Smart Delta Resources, Stedin, TenneT, Ad van Wijk (TU Delft), Uniper, Vattenfall, VNCI, Yara en Zeeland Refinery.

Delen:
Author