Raffinaderijen in de mottenballen?

De vraag naar brandstoffen daalt momenteel wereldwijd gigantisch. Het lijkt dan onvermijdelijk dat raffinaderijen hun productie terug moeten schroeven of zelfs stil komen te liggen. Maar hoe dan? De komende editie van iMaintain besteedt er een volledig artikel aan. Hierbij alvast een voorproefje.

Er wordt nauwelijks meer kerosine gebruikt en ook veel minder benzine. Opslagtanks raken vol, transportleidingen worden volledig gevuld en er worden zelfs oude tankers uit de mottenballen gehaald om als opslag te fungeren.

Conserveren

Het lijkt onherroepelijk dat raffinaderijen op redelijk korte termijn stilgelegd moeten worden. Volgens senior consultant Paddy Reijnders van PDM wordt het dan serieus een optie om een raffinaderij deels of geheel in de mottenballen te zetten. ‘Dat is zeker een van de scenario’s. Mijn advies is om de mogelijkheden vanuit een business case te benaderen.’

Stilleggen heeft ook financiële consequenties. HRM moet berekenen wat de personele kosten zijn per scenario. En wat is er bijvoorbeeld nodig om de installatie technisch goed te conserveren? Een goede analyse van de installatie is volgens Reijnders zeer aan te bevelen. Welke onderdelen zijn gemakkelijk te conserveren en welke onderdelen blijven aandacht nodig hebben?

Niet weken over doen

Volgens Reijnders hoeft een onderzoek naar mogelijke scenario’s  niet veel tijd te kosten. ‘Je begint quick and dirty. Je kunt al vrij snel zien welke scenario’s veel meer kosten dan andere. Die vallen dan ook meteen af. Een paar scenario’s ga je dan verfijnen en dan rolt er vanzelf het beste scenario uit.’

Belangrijk is ook om mee te nemen dat in een stilgelegde raffinaderij ook onderhoud kan worden gepleegd. Verschillende activiteiten zijn misschien naar voren te halen, zodat de installaties wanneer de markt aantrekt weer op en top draaien. ‘Als dat gebeurt moet je ook snel weer de productie kunnen opvoeren. Vooral de beslissing moet snel genomen worden. Daar moet je dan niet weken over doen.’

Delen:
Author