Aboutaleb: vrijstelling groot onderhoud mogelijk in Rijnmond

Groot onderhoud valt niet onder vitale processen onder de huidige corona-maatregelen. Toch wil de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) onder strenge voorwaarden een uitzondering maken voor onder andere turnarounds. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb in een brief aan directies van productiebedrijven in de regio.

Daarmee wil de burgemeester een uitzondering maken op de noodverordening die hij als voorzitter van de VRR op 30 maart afkondigde.¬†Of zoals hij het verwoordt in zijn recente brief: ‘Ik wijs u erop dat grote onderhoudsprojecten, zoals turnarounds, niet vallen onder de uitzondering zoals bedoeld in artikel 3.1 eerste lid onderdeel b1. Ik erken dat het, zowel vanuit economisch als uit veiligheidsbelang, noodzakelijk kan zijn dat de geplande grote onderhoudsprojecten, zoals turnarounds, door kunnen gaan. Voor deze activiteiten kan daarom een vrijstelling of ontheffing worden verleend op basis van artikel 3.1 eerste lid onder c van de Noodverordening. Deze ontheffing of vrijstelling kunt u aanvragen bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.’

Externe opdrachtnemers

Bedrijven die een ontheffing willen hebben, moeten wel inzichtelijk maken welke maatregelen ze treffen om verspreiding van het virus te voorkomen. Ook moeten ze aangeven hoe ze de gezondheid van de werknemers waarborgt. Ook moeten ze specifieke afspraken maken met de externe opdrachtnemers, die normaal gesproken in grote getalen aanwezig zijn bij grote onderhoudsprojecten. En ten slotte moeten ze een goed plan hebben over hoe ze het tijdelijk onderkomen van externe opdrachtnemers regelen.

Shell Pernis

Met de brief geeft de VRR meer duidelijkheid over de positie van de regionale overheid als het gaat om onderhoudsstops. De afgelopen weken hebben veel bedrijven met geplande onderhoudsstops hun eigen afwegingen gemaakt. Zo heeft Gunvor een turn around van haar raffinaderij uitgesteld, waardoor de fabrieken nu stilliggen. Shell Pernis heeft daarentegen extra maatregelen getroffen, om haar grote onderhoudsstop wel door te laten gaan.

Talkshow

In de industrie is ook een debat losgekomen over het uitstellen van onderhoud. Of moet je onderhoud nu juist opknippen en deels naar voren halen. Daarover organiseerde Industrielinqs afgelopen woensdag een digitale talkshow. Die kunt u hier terugkijken.

 

 

Delen:
Author