Minister verplicht gebruik schonere brandstof luchtvaart

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat Nederland als pionier in Europa vooroploopt om de CO2-uitstoot van de luchtvaart terug te dringen. Over drie jaar moeten vliegtuigen in Europa verplicht deels op duurzame brandstof vliegen. De minister neemt het voortouw om de Europese bijmengverplichting van duurzame luchtvaartbrandstoffen in te voeren. Deze verplichting kan op korte termijn zorgen voor minder uitstoot van de luchtvaart. Daarnaast jaagt het de ontwikkeling en productie van alternatieve brandstoffen voor de luchtvaart aan.   

Van Nieuwenhuizen spoort andere Europese landen aan zich bij Nederland aan te sluiten om de overgang van fossiele kerosine naar duurzame luchtvaartbrandstof voor elkaar te krijgen. Ze wil met een aantal lidstaten in een groep van koplopers de ontwikkelingen voor duurzame brandstoffen voor vliegtuigen stimuleren. Uit onderzoek dat de minister liet uitvoeren komt naar voren dat het bijmengen van duurzame brandstof aan kerosine een goede manier is om de luchtvaart te verduurzamen.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Met duurzame vliegtuigbrandstof kunnen we grote stappen voor een schonere luchtvaart zetten. We hebben het nodig om op korte termijn de uitstoot terug te dringen. Met een verplichte bijmenging kunnen we de productie van groene brandstoffen, zoals biokerosine en synthetische kerosine aanjagen.”

Initiatieven

In ons land lopen verschillende initiatieven voor de productie van duurzame brandstof voor de luchtvaart. Zo wordt in Delfzijl door SkyNRG de eerste Europese fabriek voor duurzame biokerosine gebouwd. Om die kerosine te produceren zijn grote hoeveelheden waterstof nodig. Nouryon en Gasunie bestuderen daarom een uitbreiding van hun geplande waterstoffabriek van twintig naar zestig megawatt.
Schiphol en andere marktpartijen werken daarnaast aan een demonstratiefabriek om synthetische kerosine te produceren. Van Nieuwenhuizen ondersteunt dit initiatief en kijkt naar mogelijkheden om de verdere ontwikkeling financieel te ondersteunen.

CO2-uitstoot

De minister streeft ernaar om de Europese bijmengverplichting binnen drie jaar te laten ingaan. Begin deze maand komen vertegenwoordigers van de Europese lidstaten bij elkaar om ontwikkelingen op het gebied van duurzame luchtvaartbrandstof te delen. Als de Europese verplichting niet tijdig haalbaar is, zet Van Nieuwenhuizen in op de invoering van een nationale verplichting per 2023 om het gebruik en de productie van deze brandstoffen te stimuleren. Dit betekent dat vliegtuigen in Nederland vanaf dat moment op Nederlandse luchthavens alleen kerosine kunnen tanken die is bijgemengd met duurzame luchtvaartbrandstof.

Met de Europese verplichting maakt Van Nieuwenhuizen werk van de klimaatdoelstellingen voor de luchtvaart. De CO2-uitstoot van de internationale luchtvaart moet in 2050 gehalveerd zijn ten opzichte van 2005. In het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart heeft de minister afgesproken dat in 2030 veertien procent van de luchtvaartbrandstof in Nederland duurzaam is. In 2050 moet de volledige fossiele kerosinebehoefte van de luchtvaart door duurzame alternatieven zijn vervangen.

Delen:
Author