Kaumera krijgt financiële ondersteuning

De biologische productie van het polymeer Kaumera krijgt financiële ondersteuning van Holland Chemistry. Dit fonds voor publiek private samenwerking stelt in totaal 5,2 miljoen euro beschikbaar voor vijftien partners.

Holland Chemistry reserveerde 5,2 miljoen euro PPS-toeslag voor vijftien partners om nieuwe publiek-private samenwerking aan te gaan. Een van de projecten die is gestart, is het Kaumera-project van Mark van Loosdrecht van de TU Delft. Holland Chemistry keert deze bonus – behaald met particuliere investeringen in publiek-privaat onderzoek en innovatie – uit aan de partners en stimuleert hen om dit geld als kickstarter te gebruiken voor nieuwe projecten die bijdragen aan de gedefinieerde missies, of om te investeren in sleutel (chemische) technologieën.

Nereda

Kaumera maakt deel uit van een nationaal ontwikkelingsprogramma om polymeren uit afvalwater te produceren.  In het verleden ontwikkelden de betrokken partijen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie met de naam Nereda.

In de biologische zuiveringsinstallatie groeien bacteriën in korrels in plaats van vlokken. Deze korrelige groei maakt verregaande procesintensificatie mogelijk, wat het energieverbruik van de waterbehandeling sterk verlaagt. De korrels worden gevormd door een gelvormend polymeer genaamd Kaumera. Dit polymeer kan worden geëxtraheerd uit het slib van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Ongeveer dertig procent van het slib bestaat uit Kaumera.

Nieuwe eigenschappen

Uit verkennend onderzoek aan de universiteit blijkt dat op basis van dit polymeer nieuwe materialen met unieke eigenschappen kunnen worden ontwikkeld. Een belangrijk voorbeeld is de productie van een materiaal dat qua functionaliteit lijkt op vezelversterkt polyester, maar niet brandbaar is. Het behoudt zijn sterkte tot ongeveer 180 graden Celsius, is op waterbasis en volledig biobased. Andere materialen die Kaumera kan vormen, zijn Nacre (vergelijkbaar met het materiaal van de schaal van krabben en garnalen) of parelmoer.

Dit project richt zich op inzicht en begrip van het Kaumera-polymeer om de zuivering van het zuiveringsslib te verbeteren en efficiënter te maken, en om de ontwikkeling van nieuwe materialen en hun toepassing te stimuleren.

Delen:
Author