Bouw propaantank in Antwerpen naar Engicon en BAM

Oiltanking Antwerp Gas Terminal heeft het EPC-contract voor de bouw van een grote, gekoelde opslagtank in Antwerpen toegekend aan een consortium van Engicon (Geldof) en BAM Contractors. De tank krijgt een werkcapaciteit van 135.000 kubieke meter propaan en een maximale vloeistofcapaciteit van 145.000 kubieke meter. Daarmee wordt deze propaantank, die eind 2021 klaar moet zijn, een van de grootste in Europa.

Oiltanking bouwt de nieuwe opslagtank specifiek voor de opslag van propaan, grondstof voor een toekomstige fabriek van Borealis. Dit bedrijf heeft al een bestaande relatie met Oiltanking als logistieke partner voor lange termijn, die hiermee is uitgebreid. Het gaat om een dubbele, gekoelde opslagtank. Dit houdt in dat de opening tussen de binnenste en buitenste tank is afgedicht. Het propaan wordt opgeslagen in de binnenste koolstofstalen tank die bestand is tegen extreem koude temperaturen. De tweede wand beschermt tegen externe elementen zoals vuur en explosies en is ook ondoordringbaar voor vloeistoffen en dampen.

De nieuwe fabriek die Borealis bouwt, zet propaan om in propeen. Propeen is als grondstof voor polypropeen een belangrijke bouwsteen voor de chemiesector. Polypropeen is op zijn beurt een van de meest gebruikte plastics. De propaandehydrogeneringsfabriek (PDH) van Borealis wordt gebouwd in Kallo. Het bedrijf heeft daar al een PDH-eenheid op de site met een capaciteit van 480.000 ton per jaar. De nieuw te bouwen fabriek krijgt een productiecapaciteit van 750.000 ton per jaar. In het eerste halfjaar van 2022 zou de PDH-fabriek moeten opstarten.

De Antwerp Gas Terminal

De Antwerp Gas Terminal kwam drie jaar geleden in handen van Oiltanking met de bedoeling deze fors uit te breiden. Begin 2017 werd een contract getekend voor de bouw van een volledig gekoelde butaantank van 135.000 kubieke meter die dit jaar in gebruik wordt genomen. Deze opslagtank bouwt Oiltanking voor Ineos, dat overigens ook een PDH-eenheid in Antwerpen gaat bouwen. Samen met de toekomstige propaantank zal Oiltanking Antwerp Gas Terminal zijn huidige capaciteit bijna hebben verdrievoudigd.

Delen:
Author