Jaknikkers Schoonebeek

Staatssecretaris Vijlbrief zet licht op groen voor oliewinning Schoonebeek

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw heeft besloten dat de oliewinning bij Schoonebeek hervat mag worden. Er is een ontwerpbesluit genomen om productiewater van de oliewinning in Schoonebeek te injecteren in een gasveld in Drenthe dichtbij de oliewinning.

In 2021 werd de oliewinning bij Schoonebeek stilgelegd omdat het productiewater teveel chemische stoffen bevatte. Na intensief overleg met omwonenden is besloten om dit in Drenthe in een nabijgelegen gasveld te injecteren. Het overleg heeft ook geleid tot het maken van extra afspraken over de gevolgen – deze zijn ook opgenomen in de vergunning. Tevens zijn afspraken gemaakt over eventuele schade die ontstaat, en er is afgesproken dat NAM een hoger bedrag per vat gewonnen olie betaalt dan eerder was voorgesteld. Dat levert de regio in totaal 45 tot 60 miljoen euro op.

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en TNO concluderen dat waterinjectie veilig en verantwoord kan. Volgens de staatssecretaris zijn minder hulpstoffen nodig omdat nieuwe injectieputten met andere materialen worden aangelegd.

De nieuwe afspraken met omwonenden en NAM zijn een gevolg van het al langere tijd lopende gebiedsproces in Schoonebeek. Het is voor het eerst dat op deze manier burgers en regionale overheden vroegtijdig worden betrokken bij een oliewinningsproject. Dat heeft ervoor gezorgd dat NAM voorstellen heeft aangepast en de regio financieel meeprofiteert van de oliewinning.

Het ontwerpbesluit ligt nu zes weken ter inzage, waarna een definitief besluit na de zomer zal vallen. Daarna kunnen de werkzaamheden aanvatten.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl