Haven Antwerpen

Grootschalig onderzoek naar circulair watergebruik chemie Antwerpse haven

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft vandaag een Blue Deal afgesloten met essenscia vlaanderen om de haalbaarheid te onderzoeken om bedrijfsafvalwater van chemiebedrijven in de haven van Antwerpen op grote schaal te zuiveren voor hergebruik.

Het project, genaamd CHERISH2O (CHEmical industry water Reuse In a Sustainable Harbour) omvat ook de demonstratie met een pilootinstallatie om bedrijfsafvalwater van grote chemiebedrijven in de haven in te zamelen en op te zuiveren tot proceswater. Het is de eerste keer dat de haalbaarheid van decentrale circulaire waternetwerken vanuit bedrijfsafvalwater op dergelijke schaal in een havenomgeving wordt geëvalueerd.

Watertekorten

Jaarlijks gebruiken chemiebedrijven in de haven van Antwerpen ongeveer 40 miljoen kubieke meter water als proceswater. Ongeveer 18 procent van het Vlaamse drinkwaterverbruik. Dit water komt na gebruik opnieuw vrij als afvalwater en wordt na bedrijfsinterne zuivering geloosd in de Schelde of in de havendokken. Door zelf drinkwater en proceswater te produceren vanuit de afvalwaterstromen kan de industrie de risico’s op watertekorten beperken. ​

Oplossingen

Via de Blue Deal Chemie, slaat de chemiecluster de handen in elkaar met Port of Antwerp-Bruges, VITO, Antea Group, essenscia en in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij naar oplossingen te zoeken. De kosten voor het totale project worden geraamd op bijna 730.000 euro. Dit bedrag wordt deels betaald door essenscia met de bedrijven en Port of Antwerp-Bruges. Via de Blue deal ontvangen de partijen een overheidsbijdrage.

 

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl