opslagtanks met warmte buizen

Shell, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Westland sluiten aan bij warmte-initiatief

Shell Nederland, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Westland hebben zich aangesloten bij de intentieverklaring met het doel het optimaal benutten van havenrestwarmte, aardwarmte en warmteopslag. Eerder was deze intentieverklaring door meerdere partijen getekend op de World Energy Congress afgelopen april.

Op die bijeenkomst werd bekend gemaakt dat ook andere relevante partijen die onderdeel uit kunnen maken van de integrale collectieve warmteketen in deze regio zich bij dit initiatief kunnen aansluiten.

De drie nieuwe partijen tekenden de intentieverklaring tijdens de derde themabijeenkomst ‘restwarmte voor de glastuinbouw’ in het World Horti Center op 30 mei. De bijeenkomst ‘restwarmte voor de glastuinbouw’ werd georganiseerd door Greenport West-Holland, in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, WarmtelinQ en Havenbedrijf Rotterdam.

Foto Havenbedrijf Rotterdam (c) Eric Bakker

Intentieverklaring voor betere benutting warmte Zuid-Holland

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl