PVC recycling Inovyn

Ineos Inovyn start twee proeffabrieken voor PVC-recycling in België

INEOS Inovyn start op haar vestiging in Jemeppe-sur-Sambre in België twee nieuwe pilotfabrieken op. In deze installaties gaat het technologieën onderzoeken voor het recyclen van PVC-materialen die niet mechanisch te recyclen zijn.

De proeffabrieken maken deel uit van het Project Circle initiatief. Ineos Inovyn wil volgens deze strategie tegen 2030 een industriële eenheid in gebruik te nemen met een jaarlijkse recyclagecapaciteit van 40.000 ton. In Europa wordt momenteel ongeveer 30 procent van het PVC-afval mechanisch gerecycleerd. Project Circle richt zich op de momenteel niet te recyclen afvalstroom, door nieuwe technologieën te ontwikkelen, waaronder ‘dissolution’, pyrolyse en gasificatie.

Dissolution technologie

Ineos Inovyn koos ervoor om de twee proeffabrieken te bouwen in Jemeppe sur Sambre omdat hier het belangrijkste R&D-centrum van het bedrijf is gevestigd. Ineos ontwikkelde de Vinyloop technologie, die ze in de proeffabrieken zal gebruiken. In de nieuwe installaties wil het bedrijf de PVC-dissolution technologie optimaliseren om moeilijk PVC-afval te kunnen verwerken. Vaak bevat (oud) PVC additieven die recycling complex maken.

Consortia

Het bedrijf neemt in dit kader ook deel in twee consortia die ondersteuning krijgen van de Waalse en Vlaamse overheden.

​ Het eerste ‘CIRC-PVC’ consortium bestrijkt de volledige waardeketen. Die loopt van het inzamelen van PVC-afval op sloopterreinen tot en met de productie van hernieuwd PVC dat geen historisch gebruikte additieven bevat. In dit consortium nemen industriële partners en experts uit de gehele waardeketen deel: Algemene Ondernemingen Louis Duchêne, Vanheede Environmental Logistics, ROVI-TECH, ECO-DEC, de Belgische vestiging van Avient Corporation, Centexbel, de Universiteit van Luik en INEOS Inovyn.

Het tweede consortium ‘DISSOLV’ is bedoeld om innovaties te ontwikkelen om PVC-afval van vloerbedekkingen, tapijten en dekzeilen te kunnen recyclen. Deze kunnen nu nog niet worden gerecycled vanwege de aanwezigheid van textielvezels en additieven. In dit projecten nemen naast Ineos Inovyn ook  Beaulieu International Group, Sioen Industries, Empire Carpets International, ExxonMobil en Centexbel deel.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl