Atomium Ijzeratoom

Nederlandse start-up Butter Bridge produceert ‘groen ijzer’ uit laagwaardig erts

De Nederlandse innovatieve start-up Butter Bridge heeft een succesvolle test uitgevoerd om laagwaardig ijzererts om te zetten in ruw ijzer via een nieuw proces. Het bedrijf integreert hierbij vergasssing van bio-afval en het elektrisch smelten van ijzer. Butter Bridge wil nu een kleine faciliteit voor de technologie bouwen in Nederland. Het bedrijf wil hiermee bijdragen aan de transitie naar de productie van ‘groen staal’.

Het meeste staal wordt geproduceerd door laagwaardig ijzererts te smelten in hoogovens. Dit is een proces waarbij veel CO2 vrijkomt omdat veel steenkool wordt gebruikt. In Nederland is de staalproductie goed voor 11,6 miljoen ton CO2-uitstoot. Hiermee is het de grootste Nederlandse CO2-uitstoter. Wereldwijd spreken we over 2 miljard ton CO2 per jaar.

Om de staalproductie te vergroenen kan de Direct Reduced Iron technologie worden toegepast. Hiervoor is echter hoogwaardig ijzererts nodig. Dat vervolgens wordt gesmolten in vlamboogovens. Hierbij wordt hoogwaardig staal geproduceerd. Het probleem is dat hoogwaardig ijzererts niet breed beschikbaar is. Daarom zet Butter Bridge in op het gebruik van laagwaardiger ijzererts.

Biokoolstof

Het lukte Butter Bridge recentelijk om laagwaardig ijzererts met behulp van biobased syngas (CO/H2) om te zetten in Direct Reduced Iron en een koolstofresidu. Het bedrijf produceerde het syngas uit houtachtige biomassa. Het gebruikte hiertoe een reactor op laboratoriumschaal van het eveneens Nederlandse bedrijf DOPS Recycling Technologies. Deze innovatieve onderneming heeft de zogenaamde Direct Carbon Immobilization technologie ontwikkeld, waarbij biomassa in syngas en vast koolstof wordt omgezet. Op deze manier bereikte Butter Bridge verschillende gradaties van pre-reductie. Het bio-koolstof kan worden gebruikt voor de smeltstap.

Het bedrijf mengde daarna het DRI met het biokool en metaalslak-vormers. Het mengsel ging vervolgens in een elektrische oven. Hierbij werden metaalslakken en korrels gevormd. Door de hoeveelheden grondstoffen aan te passen kan de hoeveelheid metaal en slak worden gevarieerd. De slakken kunnen eventueel worden gebruikt als grondstof voor de cementindustrie.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl